Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2018 Celkovo Názov petícieVytvorené
80 1 587 Proclamación internacional por la paz: Este es un mensa para toda la gente
de buena voluntad del continente Americano: Nosotros los ciudanos, autores e iniciadores de esta petición internacional de los países cristianos de Europa como som: Eslovaquia, republica Checa y Hungruia les pedimos a Ustedes a todas aquellas personas de buena voluntad que con su firma apoyen esta petición. No a las guerras! Queremos paz y harmonia para toda Europa y para todo el mundo: Por es...
2015-09-08
80 1 587 PÉTITION INTERNATIONALE POUR LA PAIX - Nos bonnes personnes AMÉRIQUE
Mes libres citoyens, les initiateurs et les auteurs de la pétition des pays International Christian européennes - la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, nous  encourageons toutes les personnes de bonne volonté à son soutien en signant cette pétition: Pas la guerre! Nous, Européens, voulons la paix et l'harmonie pour l'Europe et le monde. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la politique...
2015-09-08
80 1 587 Petíció a világ szívéjért - az európi béke és harmóniá megteremtéséért
Mi, a keresztény Magyarország, Szlovákia, Csehország, Morvaország és Szilézia szabad polgárai, ennek a petíciónak a nemzetközi kezdeményezői és létrehozói, felhívjuk Európa összes jóindulatú polgárát, hogy aláírásával támogassa ezen petíciót. Nemet mondunk minden háborúnak ! Európaiak, gyógyítsuk meg Európát a föld szívét ! Békét és harmóniát szeretnénk Európában. Követeljük a közéletből a politik...
2015-09-08
80 1 587 Международная петиция ЗА МИР – ПОСЛАНИЕ всем добрым людям АМЕРИКИ
Мы, свободные граждане, инициаторы и авторы международной петиции, из христианских стран Европы – Словакии, Чешской республики и Венгрии, мы призываем вас, всех людей доброй воли своей личной подписью поддержать эту петицию. Нет войне! Мы хотим мир и гармонию для Европы и всего мира. Мы требуем чтобы немедленно покинули свои посты и были наказаны все политические преступники, те, кто привели Евр...
2015-09-08
80 1 587 Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY
My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu: Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III...
2015-09-08
80 11 146 Vyjadrenie nesúhlasu s vybudovaním základne NATO na území SK
Ľudia otvorte oči čo sa deje v poslednej dobe je viac ako choré. Po najnovšom chcú na Slovensku vybudovať základňu NATO. Načo? Prečo? Kto sa nás opýtal? Či zrazu už demokracia nefunguje? V prípade útoku alebo nejakej vojny bude Slovensko jednou z bombardovaných krajín a to konkrétne mesto Poprad. Komu tu chýbajú americké vojská? Ktoré môžu beztrestne porušovať zákon? A čo vlastne my z toho budeme...
2014-09-05
64 90 STOP POTRATOM NA SLOVENSKU
Život je nádherný vtedy, keď ho žijeme...a niektoré deti túto šancu nedostanú.."To, čo sa dnes považuje za normálnu vec, že sa môžeme rozhodnúť, či niekoho necháme žiť alebo nie, je niečo, čo je nesprávne. Chcem podporiť tento pochod, lebo si myslím, že ľudský život by sa mal ochrániť od počiatku až po jeho smrť 1 týždeň: Mamička, mám iba 8 mm, ale mám všetky moje orgány. Ľúbim zvuk tvojho krásne...
2014-05-16
56 30 800 Peter Petras opatovne ziskanie Rainerovej chaty
Podpora cloveku, ktory nieco vybudoval a poctivo spravuje......
2014-05-03
56 694 * * * * * * P E S NIE JE V E C !!! * * * ......................
                        Podľa koho pes nie je vec, ale živý tvor mal by podporiť túto petíciu.    Pes nie je vec, ani žiadne zviera nie je vec.       Žiadame poslancov NR SR, aby podporili návrhy zákonov, podľa ktorých zviera nie je vec.     Hlavne návrh zákona, ktorým sa doplna zákon č.40/1964 Zb. Občianský zákonník, parlamentná tlač ČPT 260., návrh zákona,ktorým sa mení a doplna zákon č. 282/200...
2015-01-19
50 5 699 Petícia - Za skorší odchod do dôchodku (Uzavrená)
My, dole podpísaní občania SR, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame vládu SR a Národnú radu SR, aby zmenou Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez kráte...
2017-09-06
Facebook