Petícia za zákaz použitia spoločenských zvierat a primátov - opíc na pokusy - testovanie v laboratóriách, vedecké, výskumné a študijné účely.

Pomôžte zastaviť aspoň testovanie na spoločenských zvieratách a primátoch - opíc akéhokoľvek druhu na Slovensku! Podporte nás v boji proti týraniu týchto zvierat, dospelých, mláďat, aj nenarodených a podpíšte našu petíciu za zákaz použitia spoločenských zvierat  a primátov na území Slovenska na testovanie (pokusy) v laboratórnych podmienkach, ich použitia na vedecké, výskumné a študijné účely.

V európskych laboratóriách každých desať minút je bolestivým pokusom vystavených vyše 100 zvierat (podľa ECEAE).  Nehovoriac o tisíckach laboratórnych zvierat chovaných pre tieto účely na špeciálnych farmách, ktorých tento osud čaká. Sú testované nielen za účelom vyvinutia liekov pre ľudí, ale aj pre nás úplne nepochopiteľné výsledky typu aká by bola reakcia na vplyv nejakého vonkajšieho podnetu. Priebeh pokusu sa sleduje zavedením elektród do mozgu alebo inej časti tela zvieraťa a aby boli výsledky čo najpresnejšie, zviera je po celý čas pri plnom vedomí a nepodávajú sa mu žiadne látky na utlmenie bolesti. Bolo by detinské si myslieť, že Slovensko je výnimka a u nás sú testovania na zvieratách miernejšie dokonca, že u nás sa testovania na zvieratách nevykonávajú. Ale vykonávajú a za rovnakých podmienok ako v inej krajine Európy alebo sveta. Dokonca si k nám chodia vykonávať testovania na zvieratách aj pracovníci zo zahraničia. Tiež sú u nás vykonávané pokusy na myšiach, potkanoch, morčatách, králikoch, pieskomiloch, vtákoch, hospodárskych zvieratách a žiaľ, aj na spoločenských zvieratách – psoch a mačkách.

Kravám sú zavedené bachorové kanyly,  niektorým zvieratám, sa vyvŕtajú otvory do lebky, kde sa im aplikuje nejaká látka alebo iný implantát, sú umelo nakazené nejakou chorobou, vírusom, parazitmi ako pásomnica, slúžia ako hostitelia pre odchov kliešťov (napr. králiky), pri účelovom rozmnožovaní sú im odobrané mláďatá, z ktorých sa určitá časť hneď usmrtí, aby bolo možné porovnanie medzi pôvodne zdravými jedincami a testovanými. Odoberajú sa im v anestézii orgány, následne sa usmrtia, ich nenarodené mláďatá – embryá, ktoré sa zmrazia a neskôr použijú na pokusy (hlodavce).  Majú trvalo zavedené kanyly (hadičky) do rôznych častí tela, cez ktoré sa odoberajú vzorky alebo sa im podáva potrava.

Niektoré zvieratá (napr. potkany) sú usmrtené dekapiláciou (odťatie hlavy) bez anestézie, nakoľko by mohla ovplyvniť objektivitu výsledkov testovanie. A ako sa končí ich hrozné trápenie „pre dobro ľudstva“? Buď v anestézii  predávkovaním anestetika,  odťatím hlavy, vykrvácaním, „vykrútením krku“, úderom do hlavy. Králiky sa utrácajú spôsobom ako na bitúnkoch – znehybnením a úderom v oblasti krku a hlavy. U niektorých sa neuvádza ani anestézia. Všetky tieto testované zvieratá sú po splnení svojho účelu utratené.

Za obdobie od roku 2005 do roku 2017 boli použité na pokusy desiatky tisíc zvierat, hlavne myší, potkanov, potom morčiat, králikov, 744 ošípaných, 327 oviec a kôz, 284 ks hovädzieho dobytka, 26 ostatných cicavcov. Z toho za obdobie od roku 2013 do roku 2017  to bolo 89 ošípaných, 61 oviec a kôz.

A testovanie psov a mačiek?  Od roku 2005 do roku 2017 bolo na pokusy použitých 198 psov a 135 mačiek, z toho od roku 2013 do roku 2017  46 psov a 103 mačiek. Mačky sa používajú na testovanie  dýchacích, mozgových a kardiovaskulárnych dejov. Je u nich vyvolávaný kašeľ, zmenená schopnosť dýchania, prehĺtania. Všetky mačky, pokiaľ neumrú v priebehu pokusu alebo nemusia byť pre zhoršený stav utratené, sú po skončení pokusov utratené. Psy boli testované hlavne na nové liekové formy. Po ukončení pokusu, ak v priebehu pokusu neumrú alebo nemusia byť pre zhoršený stav utratené a ich stav to umožňuje, sú vrátené do výbehu na prípadné iné pokusy. 

Za posledné tri roky, od roku 2015 do roku 2017, bolo podľa dostupných informácií, uskutočnených 160 schválených pokusov, z toho, podľa nášho názoru, iba 30 bolo za účelom testovania nejakého konkrétneho lieku, prípravku alebo očkovacej látky. 

Finančne sú pokusy na zvieratách slušne zabezpečené a na vedu a výskum sú prideľované tisíce až státisíce EUR, z toho určitá časť aj na testovanie na zvieratách.  Myslíte, že keby nevytváral štát vhodné podmienky a finančne nezabezpečil, bez ohľadu na zdroje, tieto pokusy na zvieratách, bolo by ich toľko, keď vôbec?

Animal_testing.JPGSvetoví vedci, ktorí sú proti pokusom na zvieratách, čím ďalej tým viac poukazujú na náhradné alternatívy testovania ako sú napríklad počítačové simulácie, laboratórne vytvorené tkanivá, dokonca sa podarilo „vypestovať“ aj umelú kožu, vhodným materiálom by mohla byť aj placenta.  Tých možností je viac. Tiež poukazujú na skutočnosť, že nie každá látka rovnako reaguje v organizme zvieraťa a človeka. Sú látky, prípravky či lieky, ktoré sú pre zvieratá nebezpečné, ale človeku neublížia, dokonca pomáhajú. A naopak. Napr. liek Vioxx proti artritíde spôsobil smrť desiatok tisíc ľudí, Baycol na zníženie cholesterolu spôsobil chradnutie svalstva, Rezulin, na cukrovku, usmrtil niekoľko sto ľudí a všetky boli testované na zvieratách, u ktorých sa ukázal priaznivý účinok. Upozorňujeme, že priložené videá a fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy:

https://www.facebook.com/totalliberationisrael/videos/2071552383166667/?hc_ref=ARRtZe7Zbk7XE2Cr50FGSMNsdkVvA3x2XHmbwa-KFVM-H_sh6ISU7CngJMdgY55-95o

https://www.facebook.com/official.peta/videos/10155494323779586/

https://www.facebook.com/official.peta/videos/10155494323779586/UzpfSTEwMDAyMzcyNDg0NzU5NjoyMzY0MTUzNjA0OTI2MjQ/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1595436872160&uri=CELEX%3A52020DC0016&fbclid=IwAR3jPnb8QkQyu6CCA_neVhyd6IiJoRKKwNWmDqMKkgcOo5GUGBsqyzCGDlY

Či a kedy sa alternatívnymi metódami nahradí utrpenie zvierat pri pokusoch závisí od rôznych faktorov. Jedným z nich a dosť podstatným, je tlak verejnosti na ukončenie alebo aspoň zníženie na maximálne možnú mieru týrania nevinných zvierat v mene vedy a ľudstva. Pridajte sa aj Vy k tým, ktorým nie je ľahostajná bolesť a mučivé umieranie testovaných zvierat a podpíšte našu petíciu.  

SOS linka pre zvieratá v núdzi v spolupráci so Zvieracím ombudsmanom 


SOS linka pre zvieratá v núdzi, Zvierací ombudsman    Kontaktujte autora petície