Petícia za zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov

vcela1.jpg

Požadujeme zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, číslo 24/2003 Zz., ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002, Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s cieľom dosiahnutia ochrany v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Z dôvodu opakujúcich sa každoročných strát včelstiev na Slovensku, ktoré sú z roka na rok väčšie, sme sa rozhodli presadiť zvýšenú ochranu Včely medonosnej zákonom. Sme presvedčení, že toto je jeden z potrebných krokov, ktorý umožní jej prežitie v budúcnosti. Preto sa obraciame na všetkých včelárov, včelárske združenia a občanov, aby svojou podporou pomohli presadiť ochranu Včely medonosnej zákonom a jej zaradenie do zoznamu chránených živočíchov.

Petičný listStiahni 
Petičný hárokStiahni

1) Papierová forma petície - vzhľadom na dodržanie zákona o petičnom práve Vás prosíme o podpísanie originálneho petičného hárku v papierovej forme, ktorý si môžete stiahnúť v PDF formáte Stiahni.  Vyplnené, podpísané hárky nám zasielajte na VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, Moravská 4404, 020 01 Púchov.

2) Elektronická forma petície - podpísanie tejto elektronickej formy petície má len podporný charakter a slúži na propagáciu petície samotnej. Ďakujeme všetkým, ktorí podpisom oboch foriem petície pomôžu ku ochrane včielok.

 

Petíciu organizuje:
VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, občianske združenie, IČO: 42284295, ulica Moravská 4404, 020 01 Púchov

Osoby určené pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:
Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov
Martin Hodoško, kpt. Jaroša 470/5, 020 01 Púchov 


Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook