Petícia proti likvidácii súkromných a cirkevných osemročných gymnázií

My, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava ohľadom návrhu na zrušenie tried na osemročných cirkevných a súkromných gymnáziách z nasledujúcich dôvodov:

1. Okresný úrad zakázal otvoriť nové ročníky osemročných gymnázií bez širokej odbornej a verejnej diskusie.

2. Okresný úrad nerešpektoval pomerné zastúpenie cirkevných, súkromných a verejných osemročných gymnázií.

Preto my, dolupodpísaní občania SR žiadame prehodnotenie rozhodnutia Okresného úradu a otvorenie odbornej a verejnej diskusie o fungovaní osemročných gymnázií v Bratislave.

 

Petičný výbor:

Martin Trúchlik - Predseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska

Ján Mrva - Starosta MČ Bratislava - Vajnory

Miroslav Dragun - Podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska


Kresťanskodemokratická mládež Slovenska    Kontaktujte autora petície