Petícia za zachovanie športovej a rekreačnej funkcie STARÉHO LETISKA VAJNORY

My, dolupodpísaní občania, obyvatelia Bratislavy, svojim podpisom žiadame trvale zachovať funkciu „šport, telovýchova a voľný čas“ na ploche staré letisko Vajnory tak, aby táto plocha mohla slúžiť aj naďalej všetkým Bratislavčanom. Nesúhlasíme s aktuálne navrhovanou zmenou č. KR/VA/8 v návrhu zmeny územného plánu 04 na ploche staré letisko Vajnory. Nechceme, aby sa územie funkcie šport, telovýchova a voľný čas ZMENILO na funkcie bytovej zástavby tak, ako je navrhované v ZaD04 ÚP BA prípadne v dalších pripravovaných zmenách ÚP.

Chceme zachovať platný ÚP na tomto území s funkciou „šport, telovýchova a voľný čas“

Platný_územný_plán_UP_BA.png

Nesúhlasíme s navrhovanou zmenou ÚP

Navrhovaná_zmena_ZaD_04_UP_BA.png

Letecký záber – Staré letisko Vajnory

Vajnory_letisko_foto.jpg

Platný územný plán :)

Platný_územný_plán_LETISKO1.png

Aktuálne navrhovaná zmena ÚP v ZaD 04 :(

Plánované_zmeny1.png Plánovaná výstavba v prípade zmeny ÚP štúdia_AUREX-_Nové_Vajnory1.png

Zdroj štúdie AUREX:

https://www.aurex.sk/sk/top/projekty/uzemne-planovanie/urbanisticke-studie/urbanisticka-studia-transformacie-letiska-vo-vajnoroch

Link na videa:

https://youtu.be/_ieapunEHv8

Sporný návrh VZN:

https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B084COR%230&RecordId=2516

Najaktuálnejšie informácie a dôležité termíny nájdete na FCB stránke „Vajnorské Letisko“:

https://www.facebook.com/Vajnorsk%C3%A9-Letisko-331891440877351/

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:  

Ing. Juraj Ondruška PhD. , Pračanská 49, 83107 Bratislava;

další členovia petičného výboru

Mag.iur. Matej Zeman, Zbrody 17, 83107 Bratislava;

Ing. Fekete Václav , Pračanská 34, 83107 Bratislava;

Mgr. Jana Besedová, Tomanova 10, 83107 Bratislava;

Jozef Šimonovič, Tomanova 9, 83107 Bratislava;

Ing. Peter Jaslovský, Tomanova 26, 83107 Bratislava,

Mária Knausová, Rybničná 61/B, 83106 Bratislava;

 

Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

 

 


Juraj Ondruška    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Juraj Ondruška na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook