Petícia za zachovanie športovej a rekreačnej funkcie STARÉHO LETISKA VAJNORY

My, dolupodpísaní občania, obyvatelia Bratislavy, svojim podpisom žiadame trvale zachovať funkciu „šport, telovýchova a voľný čas“ na ploche staré letisko Vajnory tak, aby táto plocha mohla slúžiť aj naďalej všetkým Bratislavčanom. Nesúhlasíme so zmenou územného plánu na ploche starého letiska Vajnory a žiadame zachovať súčastú využiteľnosť definovanú v územnom pláne mesta. Nechceme, aby sa územie funkcie šport, telovýchova a voľný čas ZMENILO na funkcie bytovej zástavby tak, ako je navrhované v ZaD04 ÚP BA prípadne v dalších pripravovaných zmenách ÚP.

Chceme zachovať platný ÚP na tomto území s funkciou „šport, telovýchova a voľný čas“

Platný_územný_plán_UP_BA.png

Nesúhlasíme s navrhovanou zmenou ÚP

Navrhovaná_zmena_ZaD_04_UP_BA.png

Letecký záber – Staré letisko Vajnory

Vajnory_letisko_foto.jpg

Platný územný plán :)

Platný_územný_plán_LETISKO1.png

Aktuálne navrhovaná zmena ÚP v ZaD 04 :(

Plánované_zmeny1.png Plánovaná výstavba v prípade zmeny ÚP štúdia_AUREX-_Nové_Vajnory1.png

Zdroj štúdie AUREX:

https://www.aurex.sk/sk/top/projekty/uzemne-planovanie/urbanisticke-studie/urbanisticka-studia-transformacie-letiska-vo-vajnoroch

Link na videa:

https://youtu.be/_ieapunEHv8

Sporný návrh VZN:

https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B084COR%230&RecordId=2516

Najaktuálnejšie informácie a dôležité termíny nájdete na FCB stránke „Vajnorské Letisko“:

https://www.facebook.com/Vajnorsk%C3%A9-Letisko-331891440877351/

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:  

Ing. Juraj Ondruška PhD. , Pračanská 49, 83107 Bratislava;

další členovia petičného výboru

Mag.iur. Matej Zeman, Zbrody 17, 83107 Bratislava;

Ing. Fekete Václav , Pračanská 34, 83107 Bratislava;

Mgr. Jana Besedová, Tomanova 10, 83107 Bratislava;

Jozef Šimonovič, Tomanova 9, 83107 Bratislava;

Ing. Peter Jaslovský, Tomanova 26, 83107 Bratislava,

Mária Knausová, Rybničná 61/B, 83106 Bratislava;

 

Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

 

 


Juraj Ondruška    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Juraj Ondruška bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...