Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle

My, dolu podpísaní obyvatelia a návštevníci Bratislavy, žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly plánovaného na rok 2018 štátnym podnikom LESY SR tak, aby sa zachoval prírodný a rekreačný charakter tohto prostredia.

V januári tohto roku zverejnil štátny podnik LESY SR podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Podľa tohto materiálu LESY SR naplánovali najvyšší objem ťažby dreva za posledných 7 rokov. Týka sa to aj Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Toto cenné územie spravujú LESY SR ako hospodársky les, zameraný na generovanie ziskov z produkcie dreva.

Obyvatelia a návštevníci Bratislavy však územie Devínskej Kobyly vnímajú ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupiteľnou rekreačnou funkciou. Preto už v januári tohto roku oslovili starostky mestských častí Karlova Ves a Devín a starosta mestskej časti Dúbravka ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú, ministra životného prostredia SR László Sólymosa a generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Mariana Staníka s požiadavkou na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách. S takouto požiadavkou sa na zodpovedné štátne orgány obrátili aj ekologickí aktivisti združení v Iniciatíve Naše Karpaty.

Na základe týchto aktivít bola úmyselná ťažba dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice pozastavená do konca júla. Medzitým malo prísť k dohode o obmedzení ťažby dreva v rámci pracovnej skupiny tvorenej zástupcami ministerstva, štátneho podniku LESY SR, ako aj odbornej a občianskej verejnosti. Napriek tomu, že došlo k niekoľkým stretnutiam pracovnej skupiny, na ktorých sa problematika ťažby dreva a rekreačnej funkcie lesa rozoberala, podľa nám známych informácií k žiadnej konkrétnej dohode týkajúcej sa obmedzenia ťažby zatiaľ nedošlo.

V súčasnosti je okolo výrubu lesov na Devínskej Kobyle ticho. Obávame sa, že je to iba ticho pred búrkou. Obávame sa, že na jeseň pristúpi štátny podnik LESY SR k naplneniu svojho plánu na ťažbu dreva v masíve Devínskej Kobyly. Žiadame preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby zabezpečilo zastavenie tohto plánovaného masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly s cieľom posilniť rekreačnú funkciu a ochranu prírody v lesoch Devínskej Kobyly.

vyrub-lesa.jpg


Ján Žatko, Janšákova 41, 841 07 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ján Žatko, Janšákova 41, 841 07 Bratislava na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...