Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle

My, dolu podpísaní obyvatelia a návštevníci Bratislavy, žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly plánovaného na rok 2018 štátnym podnikom LESY SR tak, aby sa zachoval prírodný a rekreačný charakter tohto prostredia.

V januári tohto roku zverejnil štátny podnik LESY SR podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Podľa tohto materiálu LESY SR naplánovali najvyšší objem ťažby dreva za posledných 7 rokov. Týka sa to aj Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Toto cenné územie spravujú LESY SR ako hospodársky les, zameraný na generovanie ziskov z produkcie dreva.

Obyvatelia a návštevníci Bratislavy však územie Devínskej Kobyly vnímajú ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupiteľnou rekreačnou funkciou. Preto už v januári tohto roku oslovili starostky mestských častí Karlova Ves a Devín a starosta mestskej časti Dúbravka ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú, ministra životného prostredia SR László Sólymosa a generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Mariana Staníka s požiadavkou na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách. S takouto požiadavkou sa na zodpovedné štátne orgány obrátili aj ekologickí aktivisti združení v Iniciatíve Naše Karpaty.

Na základe týchto aktivít bola úmyselná ťažba dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice pozastavená do konca júla. Medzitým malo prísť k dohode o obmedzení ťažby dreva v rámci pracovnej skupiny tvorenej zástupcami ministerstva, štátneho podniku LESY SR, ako aj odbornej a občianskej verejnosti. Napriek tomu, že došlo k niekoľkým stretnutiam pracovnej skupiny, na ktorých sa problematika ťažby dreva a rekreačnej funkcie lesa rozoberala, podľa nám známych informácií k žiadnej konkrétnej dohode týkajúcej sa obmedzenia ťažby zatiaľ nedošlo.

V súčasnosti je okolo výrubu lesov na Devínskej Kobyle ticho. Obávame sa, že je to iba ticho pred búrkou. Obávame sa, že na jeseň pristúpi štátny podnik LESY SR k naplneniu svojho plánu na ťažbu dreva v masíve Devínskej Kobyly. Žiadame preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby zabezpečilo zastavenie tohto plánovaného masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly s cieľom posilniť rekreačnú funkciu a ochranu prírody v lesoch Devínskej Kobyly.

vyrub-lesa.jpg


Ján Žatko, Janšákova 41, 841 07 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ján Žatko, Janšákova 41, 841 07 Bratislava bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:



Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...