Petícia za vyhlásenie referenda - Skôr do dôchodku

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum o nasledujúcich otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby bolo ústavným zákonom zastavené (ohraničené) predlžovanie dôchodkového veku dosiahnutím 64 rokov veku?
  2. Súhlasíte s tým, aby bolo ústavným zákonom zastavené (ohraničené) predlžovanie dôchodkového veku pre ženy
    - dosiahnutím 63,5 rokov veku, ak vychovali jedno dieťa,
    - dosiahnutím 63 rokov veku, ak vychovali dve deti,
    - dosiahnutím 62,5 rokov veku, ak vychovali tri a viac detí?

KOVO_SkorDoDochodku.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem OZ KOVO na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook