Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2018 Celkovo Názov petícieVytvorené
118 572 Petícia za vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO.
Ak ste za vystúpenie z EÚ a NATO tak tu je petícia ,ktorú môžte svojim podpisom podporit....
2016-05-05
110 1 854 Výzva na odstúpenie prezidenta Andreja Kisku zo svojej funkcie
V poslednom prejave sa na schôdzi parlamentu prezident Andrej Kiska postavil proti vôli parlamentu, ktorý vládu poveril mandátom odmietnuť kvóty presadzované Úniou. Tým poškodil záujmy Slovenska Súčasný prezident Kiska sa proti záujmom Slovenska staval už počas volebnej kampane, keď podľa požiadaviek svojho poradcu pre zahraničné záležitosti Martina Bútoru tvrdil, že Slovensko má uznať Kosovo. Ten...
2015-10-10
105 10 067 Petícia proti schváleniu operovania zvierat bez narkózy!!!!!!!!!!
Toto už nemôžu myslieť vážne!!!!!!!!!!!!! Viete si predstaviť ako sa pozeráte na svojho domáceho miláčika, člena rodiny, ktorý potrebuje operáciu, ale nedajú mu narkózu? Prosím, podpisujte!...
2016-11-25
96 15 233 Petícia na zvysenie rodicovského prispevku pre rodicov
My mamičky,ockovia a predovšetkým slobodné mamičky touto petíciou žiadame štát o zvýšenie rodičovského príspevku.Teraz 18.6.2015 je výška rodičovského príspevku 203,20eur a prídavky 23,52eur ... Žiadame o zvýšenie na minimálnu mzdu 380eur pre každú matku ktorá má dieťa vo veku od 0-3rokov... Každý človek má právo na plnohodnotný život a hlavne dieťa! , ktoré bude štátu platiť v budúcnosti nemalé d...
2015-06-18
92 1 071 Petícia za zastavenie chemtrails, plánovanej genocídy ľudstva
Ako obyvateľ planéty Zem som zásadne proti chemtrails, vypúšťaniu jedovatých látok z lietadieľ. Žiadame okamžité zastavenie vypúšťania jedovatých látok nad našími hlavami. Žiadame okamžité zastavnie kenocídy, ktorú páchajú eliti a mocný tohto sveta na obyvateľoch Zeme. Žiadame dôkladné vyšetrenie chemtrails a rázne potrestanie vinníkov podľa zákonov o genocíde národov! Temná strana je pomerne hlú...
2016-06-16
84 226 Pán prezident Andrej Kiska - odstúpte z postu prezidenta SR
My - hrdí a svojprávni občania a občianky SR vyzývame pána Andreja Kisku, aby odstúpil z postu prezidenta SR. Za rok pôsobenia v pozícii hlavy štátu ste pre nás - radových občanov Slovenskej republiky neurobili nič pozitívne....
2015-04-05
84 1 595 Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.
Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.  Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slo...
2014-07-25
80 1 587 Mezinárodní petice ZA MÍR - POSELSTVÍ dobrým lidem AMERIKY
My svobodní občané, iniciátoři a autoři mezinárodní petice z křesťanských zemí Europy - Slovenské, České, Moravské, Slezské a Maďarské, vyzýváme vás všechny občany dobré vůle, aby jste svým podpisem podpořili tuto petici: Ne válkám! CHCEME MÍR a HARMONII pro EVROPU a CELÝ SVĚT. Požadujeme okamžité odstoupení a potrestání politických zločinců, kteří dovedli Evropu a celý svět na okraj III. světov...
2015-09-08
80 1 587 Petition für das Herz der Welt – für die Erhaltung des Friedens und Harmonie im Europa
Wir, die freie Burger der kristlichen Europa, die Ungaren, Slowaken, Tschechen, Mahren und Schlesier, als internationelle Iniziatoren und Vervasser dieser Petition, rufen alle gutmütige Bürger Europas auf, diese Petition mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Wir sagen nein zu allen Kriegen ! Europeer, heilen wir Europa – das Herz der Welt ! Wir wollen Frieden und Harmonie in Europa. Wir verlan...
2015-09-08
80 1 587 International Petition for PEACE - MESSAGE to good US People
We, independent citizens, initiators and authors of the international petition from the  European Christian Countries - Slovakia, Czech Republic and Hungary, encourage all citizens of good will all the European countries to support this petition by your signature: No war! We Europeans do really want Peace and Harmony for Europe and the World. We demand the immediate resignation of politicians and...
2015-09-08
Facebook