Najpopulárnejšie petície v roku 2018 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vyhlásenie Petra Porošenka za "personu non grata".

V súvislosti s  pozvaním  Petra Porošenka na návštevu Slovenska (16. a 17. 11. 2014) je dôležité prejaviť nesúhlas s tým, aby Slovensko bolo hostiteľskou krajinou človeka, ktorý zneužil svoje postavenie a vydal pokyn na útoky na civilné ciele a bombardovanie a odstreľovanie ťažkými zbraňami svojho vlastného obyvateľstva, vrátane detí, žien a starcov a namiesto cesty diálógu a vyjednávania volil cestu pomsty na vlastných spoluobčanoch. Porošenko, Obama, ani iní politici ktorí sa svojou poliikou -

Vytvorené: 2014-07-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4903 4553
2018 1 1

Srdečný pozdrav V. Putinovi a vyjadrenie vďaky za oslobodenie

Vážený pán prezident Ruskej federácie V.V. Putin Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Slovenska Červenou armádou od fašistického Nemecka vám ako aj celému ruskému národu posielame srdečný pozdrav, spojený s veľkou úctou a vďakou. Stojíme tu pri pomníku padlých hrdinov na Slavíne spoločne so svojimi ruskými bratmi „Nočnými vlkmi“, ktorí merali dlhú cestu, aby si uctili pamiatku svojich mŕtvych predkov, ktorí zahynuli za našu slobodu. Česť ich pamiatke, večná sláva padlým hrdinom. V prítomno

Vytvorené: 2017-04-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 955 820
2018 1 1

Petícia proti výstavbe na školskom dvore pri parku na Račku

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme s výstavbou na pozemkoch Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave (pri parku na Račianskom mýte) , ktoré v minulosti  predal Bratislavský samosprávny kraj. Žiadame Bratislavský samosprávny kraj, aby využil všetky dostupné prostriedky na zabránenie výstavbe, prinavrátil pozemok škole a vybudoval športový areál pre študentov a širokú verejnosť. Petičný výbor : predseda – Mgr. Rudolf Kusý, Americká 2, 831 02 Bratislav

Vytvorené: 2017-03-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 614 610
2018 1 1

Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdi

          Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdia.         V uplatňovaní jednej z najväčších výhod Európskej únie, voľného pohybu pracovných síl, stále pretrvávajú nedostatky. Príčinou je, že sa neuplatňuje princíp univerzálneho uznania dosiahnutého školského vzdelania v jednotlivých členských štátoch.    Krajiny V4-ky spájajú kresťanské korene a spoločná história , ktoré je potrebné ďalej pestovať.   V čom sa líšia vedomosti maďarské

Vytvorené: 2014-09-28

Časové obdobie Všetky krajiny Maďarsko
Celkovo 740 332
2018 1 0

Petícia proti psím množiarnam

Túto petíciu som založila pretože kvôli množiarnam je veľa psíkov odhodenych a musia ísť do útulkov ktoré su väčšinou preplnené. Prosím pomôžte!

Vytvorené: 2017-03-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18 18
2018 1 1

Odvolanie Nesrovnala

Bojujme za ľudí. Za NÁS . Pokúsme sa o nemožné a bojujme za odvolanie primatora kým NESROVNA celú Bratislava. 

Vytvorené: 2017-04-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 445 440
2018 1 1

Pitie alkoholu

Súhlasim s tým že pitie "na zdravie" by mala preplácať poisťovňa.

Vytvorené: 2014-09-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 7 7
2018 1 1

Spoločná výzva stavovských a mimovládnych organizácií v školstve

Od utorka 11. 9. 2012 sa začína parlamentná schôdza, na ktorú sú zaradené do 2. a 3. čítania a na hlasovanie o prijatí . ZÁKONY, KTORÉ BUDÚ ZNAMENAŤ LIKVIDÁCIU STREDNÝCH ŠKÔL A CENTIER VOĽNÉHO ČASU . Prijatím vládnych návrhov sa začne systematické vyhladzovanie súkromných a cirkevných a aj niektorých “nepohodlných” verejných škôl a školských zariadení. Samosprávy ako zriaďovatelia vlastných škôl a školských zariadení sa dostanú do absolútne nadradeného postavenia voči neštátnym zriaďovateľom a b

Vytvorené: 2012-09-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3606 3597
2018 1 1

Petíciaa proti zvoleniu M.Alušica za kontrolóra mesta Ružomberok

Vyjadrenie nesúhlasu občanov mesta Ružomberok s kandidatúrou a voľbou poslancov Mestského zastupiteľstva Ružomberok, aby kontroverzný Mgr.Martin Alušic bol zvolený na post hlavného kontrolóra mesta Ružomberok.

Vytvorené: 2014-09-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 110 106
2018 1 1

STOP DEVELOPEROM - TÝKA SA TO AJ TEBA

„PETÍCIA“ STOP DEVELOPEROM alebo stavebná uzávera pre Kramáre a Kolibu ZASTAV DEVELOPERA, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!        Obyvatelia SR, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, sa obraciame na Ministerstvo dopravy a výstavby, so stavebnou uzáverou pre mestské časti Kramáre a Kolibu v Bratislave, kým nebudú vypracované územné plány zón, pre dotknuté lokality a nebude dobudovaná adekvátna infraštruktúra. Problémy infraštr

Vytvorené: 2017-04-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 219 217
2018 1 1

Petícia za zrušenie vyzváňania kostolných zvonov

1. Kostolné zvony, aj keď súčasťou kresťanských sviatostánkov a kresťanskej viery, nie sú v súlade so sekulárnym základom Slovenska a ani s náboženskou slobodou. Hlasno reprezentujú jeden druh viery, zatiaľ čo cirkvy iných náboženstiev takéto privilégiá nemajú. Čo sa týka sekulárnej podstaty Slovenska, tieto zvony prezentujú tento štát ako kresťanský a nie sekulárny, v ktorom nie je nikto nadradený inému na základe toho, v ktorého boha/bohov verí. 2. Kostolné zvony vytvárajú nepotrebný hluk, hla

Vytvorené: 2014-07-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13 13
2018 1 1Facebook