Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 Celkovo Názov petícieVytvorené
50 50 Žiadame odvolanie predsedu Protimonopolného úradu SR
Žiadame okamžité odvolanie predsedu Protimonopolného úradu SR Tibora Menyharta. Zo správania Protimonopolného úradu SR pod jeho vedením sme nadobudli pocit, že si riadne nerobí svoju povinnosť voči spoločnosti Slovnaft. Práve jeho cenotvorba ma na svedomí, že máme jednu z najvyšších cien pohonných hmôt z okolitých štátov....
2015-02-18
47 47 Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zn
Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zničením ťažbou kameňa   Hrádok sa nachádza na pravej strane potoka Bystrica, na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický vynimočným prírodným prostredím a bohatou faunou a flórou.   Prečo je potrebné zachrániř prírodu Hrádku a nedopustiť jej zničenie? Hrádok je súčaťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, s vyso...
2015-05-03
47 3 998 Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   Pán minister Ing. Peter Žiga, PhD.   Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Nitre 5.2.2013   Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.   Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia   Vážený pán minister,   s veľkým znepokojením sme si preč...
2013-02-05
44 210 Zákaz zvieracích cirkusov v SR
Dobrý deň, chcel by som Vás, občanov Slovenskej republiky poprosiť o váš podpis v petícii proti zvieracím cirkusom. Zvieracie cirkusy zakázali už v:Belgicku, Bulharsku Estónsku, Grécku,Chorvátsku, Lotyšsku, Rakúsku, Anglicku Číne. V USA a Kanade majú cirkusy nastarosti miestne zákony. Cirkusy ubližujú zvieratám. Diváci vidia iba zábavné predstavenie, nevidia však, že slony sú po celý život spútané...
2014-06-23
43 43 Žiadosť o okamžité odvolanie Ľ. Chripka z Kontrolnej komisie SŠZ
Obraciame sa týmto na Radu SŠZ, aby odvolal Ľubomíra Chripka z členstva v Kontrolnej komisii SŠZ v zmysle §9 bod 8 Stanov SŠZ. Člen Kontrolnej komisie musí byť všeobecne akceptovanou autoritou, ktorá požíva vysoký stupeň dôveryhodnosti a nestrannosti. V opačnom prípade nie je možné považovať výstupy a činnosť Kontrolnej komisie o riadení SŠZ za objektívne. Ľubomír Chripko bol niekoľkokrát usvedčen...
2015-09-26
43 45 peticia za Kolmanovu Zahradu
My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame na území Kolmanovej záhrady v Prešove o zachovanie chránenej krajinnej zelene, urbanistickej zelene a realizáciu iniciatívnych krokov zo strany mesta na navrátenie územia Kolmanovej záhrady do kategórie chráneného krajinného územia a navrátenie klasifikácie „Chráneného areálu Holá hora“.   Túto žiadosť podávame v mene občianskeho združ...
2015-05-05
43 43 Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu za 70 000 € BA4
Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu v Hlavnom meste Bratislava 4 Lamač. V 21. storočí budujeme za 70 000 € miestny rozhlas. Údajne kôli hláseniu prípadnej havárie kamiónu na diaľnici D1 naloženého nebezpečným odpadom. Argument:"Sme v susedstve diaľnice D1, kde môže prísť k havárii kamióna prevážajúceho nebezpečný náklad," Ing. Peter Šramko "starosta" Naozaj chýbajú mediá na prenos informácií!...
2015-04-07
43 505 Severná Tribúna patrí fanúšikom!
My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu MŠK Žilina, obraciame sa na majiteľa a manažment klubu MŠK Žilina, aby konečne začali robiť kroky v prospech fanúšikov klubu a nie proti nim. Žiadame presunutie sektoru hostí zo Severnej Tribúny (ST) späť na Južnú Tribúnu, znovuotvorenie ST na všetky domáce zápasy a zrušenie povinných klubových kariet....
2014-10-30
43 209 Súhlasím s vybudovaním základne NATO
- Súhlasím s vybudovaním základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len NATO), ktorá by mala údaje sídliť v Poprade na území Slovenskej republiky a má slúžiť na logistické účely NATO. - Súhlasím s prehlbovaním kooperácie s členmi NATO, budovaním základní, objektov, zariadení a iných potrieb pre úlohy NATO na územií Slovenskej republiky. - Súhlasím s tým aby Slovenská republika bola rovno...
2014-09-07
42 42 PETÍCIA ZA PRELOŽENIE ŽIARSKEHO JARMOKU DO INEJ ČASTI MESTA (Uzavrená)
My obyvatelia mesta Žiar nad Hronom, nesúhlasíme s umiestnením „Žiarskeho jarmoku“ v zastavanej časti mesta (konkrétne ulice Hviezdoslavova, Š. Moyzesa a Ul. A.Kmeťa). Poukazujeme na zvýšený hluk už cez pracovné dni (vo štvrtok do 22.00 hod. hudobná produkcia v časti Svätokrížske námestie), ale aj počas ostatných dní konania jarmoku (kolotoče), ktorý podľa nášho názoru prekračuje povolené normy, d...
2015-10-15
Facebook