Na podporu zrušenia odvolania MUDr.P.Kaščáka, PhD. z funk.primára

PETÍCIA (Občianska petícia)

na podporu zrušenia odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.   

 

Petičný výbor žiada zrušenie odvolania MUDr. Peter Kaščák, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodnickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Petícia vzniká na podporu zrušenia odvolania MUDr. Peter Kaščák, PhD. z funkcie a primára gynekologicko-pôrodnickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Týmto vyjadrujeme nielen morálnu podporu doktorovi Kaščákovi, ktorého osobne poznáme ako odborníka, profesionála s ľudským prístupom, ktorý je prísny nielen na svoje okolie ale hlavne na seba. Práve vďaka týmto vlastnostiam má najväčšiu zásluhu na získaní dvojnásobného ocenenia Najlepšia klinika na Slovensku. Nesúhlasíme s jeho odvolaním.

Chceme mať späť v  bezpečí svoje zdravie a životy nenarodených detí a dôveru v gynekologicko-pôrodnickú kliniku v Trenčíne. Mýliť sa je ľudské. Apelujeme na vedenie nemocnice, aby svoj omyl ihneď odstránili zrušením odvolania. „Kto si bez viny, hoď do mňa kameňom„ Nezľahčujeme skutok, ktorý nebol šťastným krokom, ale chápeme, že aj prednosta a primár je ľudská bytosť.

MUDr. Kaščák je človek s veľkým Č, s prístupom k svojmu poslaniu, vďaka ktorému si získal tisíce vďačných pacientiek. Žiadame, aby jeho konanie bolo objektívne posudzované, s prihliadnutím na jeho odbornosť, profesionalitu, skúsenosti a charakter, a aby zrušením odvolania zostal vo svojej funkcii. Veríme, že aj muži ochránia svoje ženy a podporia túto petíciu.

Dúfame, že medzi mužmi bude i riaditeľ Fakultnej nemocnice, ktorý si rovnako svoje chybné rozhodnutie uvedomí a zruší odvolanie.  

 

Petičný výbor:

Monika Faltínková, Pred Poľom 368/12, 911 01 Trenčín                

Rebeka Vaňová, Kukučínová 6576/45, 91101, Trenčín

JUDr. Martina Poláčková, Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín

Mgr. Bc. Patrícia Hamříková, 913 25 Bobot 279                    

Bc. Naďa Lorencová, Záblatská 587/7A, 911 06 Trenčín

MUDr. Miroslav Bíreš, Východná 7160/B, 911 01 Trenčín

Mgr. Marcela Miháliková, Pod sokolice 6673/1D, 911 01 Trenčín

 


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície