Petícia proti vládnej Stratégii ľudských práv

Petícia za Stratégiu ochrany a podpory rodiny a odmietnutie ideologickej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Pred referendom nám tvrdili, že na Slovensku nič neohrozuje deti, rodinu ani manželstvo. Mnohí ľudia tomu uverili. Opak je však pravdou. Referendum nebolo zbytočné, naopak, ukazuje sa ako veľmi vhodne načasované, aby ľudia ešte mohli povedať, aké hodnoty žiadajú zachovať. Proces schvaľovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia“) bol rozbehnutý ako nezastaviteľný vlak. Vďaka prebiehajúcemu referendu vláda schvaľovanie tohto materiálu dočasne pozastavila.

Proti tomuto ideologickému dokumentu dva roky protestovalo viac ako 100 organizácií, tisíce občanov a značná časť občianskej spoločnosti sa ho snažila priviesť k celospoločenskému konsenzu a zahrnúť doň bazálne práva na ochranu života, práva rodičov, náboženskú slobodu či výhradu vo svedomí. Napriek prísľubom ministra Lajčáka boli tieto témy označené za „kontroverzné“, no dostalo sa doň napríklad nasledovné:

Vláda v Stratégii v prílohe č. 9  považuje za „priekopníka v presadzovaní práv LGBTI ľudí Európsky parlament, ktorý v roku 1993 prijal uznesenie, v ktorom volal okrem iného po prístupe k manželstvu (alebo podobným právnym inštitútom) a rovnom prístupe pri adopciách.

 

Dnes už nikto nespochybňuje, že s registrovanými partnerstvami idú ruka v ruke aj adopcie detí rovnakopohlavnými pármi. Dokazuje to aj úloha č. 3 Stratégie „Podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva.“

 

Jednou z absurdít Stratégie je aj spochybňovanie zásad medicíny ochraňujúcej obyvateľstvo. Podľa  prílohy č. 9 Stratégie je problematickou oblasťou aj súčasné darovanie krvi. Toto prirodzene nie je prístupné všetkým bez rozdielu, pretože v prvom rade má chrániť príjemcu krvi. Podľa Stratégie je problematický dotazník darcu, ktorý obsahuje vraj diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo-muž za posledný rok pohlavný styk s mužom.

Vieme pritom, že na Slovensku už došlo k prípadu nakazenia mladého chlapca vírusom HIV pri krvnej transfúzii. Môže vláda uprednostniť tzv. „nediskrimináciu“ GAY osôb pred zdravím a životom občanov? Sme presvedčení, že nie!

Sme proti diskriminácii ktorejkoľvek skupiny občanov v našej krajine, ale aj proti diskriminácií detí, ktorým patrí právo na otca a mamu a proti diskriminácii rodín, ktoré svoju stratégiu nemajú.

Ak vláda príjme túto stratégiu, nebude rešpektovať vôľu takmer milióna angažovaných voličov.  Viac ako 92 percent účastníkov referenda sa vyjadrilo za právo dieťaťa na otca a mamu. Stratégia bude naďalej stupňovať polarizáciu našej spoločnosti, jej realizácia sa stane predmetom sporov a nedorozumení obyvateľstva.

 

Žiadame týmto premiéra Roberta Fica a ministrov vlády, aby odmietli tento dokument, ktorého obdobu má iba Holandsko, odmietli míňanie množstva peňazí na nezmyselné programy a odmietli natláčanie ideológie do škôl, médií a celej spoločnosti. Žiadame vládu, aby namiesto tohto dokumentu vypracovala Stratégiu ochrany a podpory rodiny v Slovenskej republike.


Aliancia za rodinu    Kontaktujte autora petície