Petícia proti novému náboženskému útlaku na Slovensku

My občania Slovenskej republiky,

majúci v živej pamäti desaťoročia komunistickej totality,

vážiac si slobodu získanú pred 25 rokmi,

so znepokojením sledujeme dianie okolo kázne vdp. Rastislava Baka, ktorú RTVS odmietla vysielať z dôvodov, ktoré je právom možné nazvať cenzúrou. Veľmi nás však prekvapila informácia, že spomínanú kázeň začala posudzovať Generálna prokuratúra. Vidíme v tom paralelu so spoločnskou sitáciou v 50. rokoch minulého storočia, keď komunistická moc na základe vykonštruovaných obvinení a s využitím prostriedkov trestného práva systematicky poláčala a prenasledovala veriacich na Slovensku. Aj keď si uvedomujeme, že zákony platia pre všetkých, vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s tým, aby sa kázeň rozoberajúca aktuálne spoločenské dianie z pohľadu učenia Cirkvi, stala predmetom posudzovania orgánov činných v trestnom konaní. Taktiež žiadame vedenie RTVS, aby zabezpečilo odvysielanie celej svätej omše vrátane kázne a aby sa v budúcnosti takého prípady cenzúry kázní počas liturgie už viac neopakovali.


František Kolesár    Kontaktujte autora petície