Zachráňme ŠAFKO!

Zachráňme projekt „Šafko“!

My, dolu podpísaní občania týmto žiadame starostu mestskej časti Staré mesto Radoslava Števčíka, aby predčasne nezrušil právoplatný Súhlas s užívaním verejného priestranstva občianskemu združeniu urban KONTAKT pre projekt „Šafko“.  /Platné od 1.1. 2015 do 31.12. 2019/. Naopak, aby projekt aktívne podporil a hľadal možnosti vzájomnej spolupráce.

Zároveň vyzývame starostu i poslancov zastupiteľstva, aby vytvorili aktívne prostredie na diskusiu, komunikáciu a informovanie o tomto ako aj iných občianskych projektoch, ktoré sú kľúčové pre definovanie verejných priestorov nášho mesta. Vyzývame starostu i poslancov, aby načúvali potrebám obyvateľov ale i návštevníkov tejto mestskej časti, aby načúvali odborným názorom profesionálov, komunitám a občiansky aktívnym ľuďom.

Čo je „Šafko“:

Projekt Šafko vnímame ako nástroj na oživenie miesta, ktoré desiatky rokov nemalo svoj zadefinovaný ráz a účel. Čiastkové aktivity neriešili dlhodobo problém námestia, na mieste, kde teraz stojí projekt z recyklovaných lodných kontajnerov, prerobených na dizajnérske moduly, bola iba nesúvislá dlažba a bezdomovci. Napriek exponovanému miestu, funkcia námestia v urbánnom priestore od zániku „Kazačok-u“ absentovala. S takýmto problémom sa stretávajú aj iné európske mestá a dnes už máme množstvo prípadových štúdií, kedy sa spoluprácou samosprávy, architektov a cielených komunít postupne vybuduje priestor, ktorý poskytuje zázemie kreatívnym profesionálom, lokálnemu dizajnu, umeniu, či komunitám a neziskovým organizáciám na svoju činnosť. Slovenskí dizajnéri na svoje reálne uplatnenie potrebujú možnosti prezentácie diel, či výrobkov. Na druhej strane miestni obyvatelia ale i turisti výrazne oceňujú práve autentickú lokálnu tvorbu. Pamiatky, na ktoré je mesto hrdé spolu s novou, sviežou „krvou“ je presne to, čo robí každé mesto zaujímavým, jedinečným. Projekt Šafko vzniká organicky, postupne, nie je to developerský projekt. Už teraz však zaznamenal výrazne pozitívne ohlasy obyvateľov Bratislavy a Starého Mesta. Ale i v zahraničí zarezonoval ako pozitívny prvok v súlade s novými definíciami miest. Je dôležité pripomenúť aj aktívnu participáciu zástupcov „Šafka“ začiatkom roka 2014 na odmietnutí zriadenia parkoviska počas prestavby Starého Mosta a Štúrovej ulice na danom mieste.

Žijeme spoločne v meste, ktoré má svoj rytmus a jeho obyvatelia svoje potreby. Zároveň však nutne potrebuje oživiť, omladnúť a tým aj ekonomicky a sociálne zosilnieť. A k tomu prispievajú práve takéto projekty.

Sme presvedčení, že zástupcovia občanov na čele so starostami mestských častí by mali takéto priekopnícke aktivity vlastných obyvateľov aktívne podporovať, a nie im brániť.

Ďakujeme.

 

Projekt Šafko podporili napríklad: Štefan Polakovič, architekt, Juraj Kemka, herec, Juraj Podmanický, hudobník a organizátor festivalu Grape, Zuzana Wienk, občianska aktivistka, Zora Jaurová, odborníčka na kultúrne politiky, Juraj Čarný, kurátor, Sandra Stasselová, Vnútroblok, Marek Adamov, kultúrny manažér Stanica Žilina-Záriečie, Matúš Vallo, architekt, Gábor Bindics, kultúrny manažér, Jakub Ptačin, dizajnér a mnohí ďalší umelci, architekti, profesionáli vo svojich odboroch, občania blízkeho okolia Šafárikovho námestia a pod...