Zvýšenie príspevku na opatrovanie,do výšky minimálnej mzdy.

Vážený pán prezident  Kiska, pán premiér  Fico , pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Richter, vážené poslankyne a poslanci.

Sme rodičmi, opatrovateľmi zdravotne ťažko postihnutých detí a dospelých, ktorí sa každý deň s láskou a sebazaprením staráme o svojích blízkych,  ktorým nebolo dopriané viesť plnohodnotný život.

Opatrovanie osoby zo zdravotnými problémami je 24 hodinová starostlivosť, a suma opatrovatelského príspevku je 220€ mesačne.

 

-Týmto žiadame zvýšenie sumy opatrovatelského príspevku,aspoň do sumy minimálnej mzdy.

-Žiadame zvýšiť sumu peňažného príspevku na zvýšené výdavky,hygienu, a na individuálnu prepravu osôb s ŤZP.

--Žiadame aby sa otvoril a doplnil Zákon 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aby sa už nestávalo že deti s onkologickým ochorením,s DMO,Autizmus,DS a iné , neboli,doslova  nútené bojovať s úradmi. Napriek tomu že zákonom dané podmienky chorí žiadatelia  spĺňajú, sú  žiadosti z ÚPSVaR často zamietnuté.

-Žiadame aby za rozhodnutie úradu, a zdravotný posudok ,zodpovedal aj posudkový lekár.

-Žiadame nekrátiť opatrovateľský príspevok kvôli poberaným dôchodkom (napr. výsluhový, starobný a pod.)

--Žiadame aby sa otvoril a doplnil zákon 448/2008 o sociálnych službách .

-Zrušiť nezmyselné krátenie príspevku v prípade, ak je opatrovaný v nemocnici a sprevádza ho opatrovateľ. 

-Stanoviť povinnosť štátnych materských škôl, aby mali vyhradené vždy jedno miesto pri zápise pre deti ŤZP, ktoré sú odporúčané špecialistami na integráciu do bežnej materskej školy.

Prosba mamičky: Rada by som doplnila petíciu ešte o požiadavku, aby aj po dovŕšení dospelosti, resp. aby po 12. rokoch štát naďalej platil odvody do soc. poisťovne za matku, otca ktorá sa stará o ŤZP dieťa.

Kolko tragických životných príbehov  sa ešte musí stať aby bolo počuť naše prosby,požiadavky,ktoré nie sú ničím iným iba túžbou za lepším a dôstojnejším životom?

Každému veľmi pekne ďakujeme za podporu.

 

kompenzacie@centrum.sk