Otvorený list európskych autorov knižných

Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)

 

Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!  

 

 

Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe.

Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporila vznik „jednotného digitálneho trhu“.

Oslabiť autorské právo by znamenalo podkopať zdroj trhu s elektronickými knihami ešte skôr, než sa naozaj rozvinie. Oslabené autorské právo znamená ochudobnenú literatúru.

Autorské právo nie je prekážkou obehu literárnych diel. Postúpenie autorských práv umožňuje, aby sa diela šírili vo všetkých možných krajinách a prekladali do všetkých možných jazykov. Ak existuje niečo, čo brzdí ich šírenie, tak je to brzda ekonomická, technologická, fiškálna, a to znamená, že si treba vziať na mušku skôr monopoly, proprietárne formáty, daňové podvody!

Tým, že Európsky parlament prijal do veľkej miery prepracovanú správu Julie Redovej, jasne potvrdil nevyhnutnosť zachovať autorské právo a krehkú ekonomickú rovnováhu tvorivých a produkčných knižných segmentov. Nanešťastie však zároveň nechal neopatrne otvorené dvere mnohým výnimkám z autorského práva – výnimkám, ktoré možno vytvoriť, rozšíriť, prikázať ako povinné, ktoré môže Európska komisia harmonizovať, pričom to môže ísť v niektorých prípadoch aj na úkor národných riešení, ktoré už zodpovedajú potrebám čitateľov a iných používateľov.

V čom tvorbe prospeje zvyšovanie počtu výnimiek z autorského práva? Od akého počtu výnimiek (archivovanie, výpožičky elektronických kníh, výučba, výskum, dolovanie dát, derivované, nedostupné a osirelé diela…) sa výnimka stane pravidlom a autorské právo výnimkou?

Autorské právo je pre nás zásadné, pretože nám zabezpečuje ekonomické a morálne práva na vlastné diela.

Tvorí fundament, na ktorom je vybudovaná európska literatúra; je zdrojom ekonomického bohatstva pre naše krajiny, a tým dokonca aj zdrojom zamestnanosti; je garanciou financovania tvorby a trvácnosti celku výrobného knižného reťazca; je základom nášho zárobku. Tým, že nám umožňuje zbierať plody vlastnej práce, zabezpečuje nám slobodu a nezávislosť. Nechceme sa vrátiť ani do čias mecénov, ani žiť z eventuálnych štátnych podpôr, ale práve z používania svojich diel. Písať je zamestnanie, nie vypĺňanie voľného času.

Autorské právo umožnilo v posledných storočiach demokratizáciu knihy, a v budúcnosti umožní rozvoj tvorby v elektronických médiách a jej šírenie v najširšom meradle. Hoci je autorské právo dedičstvom minulosti, je i moderným nástrojom kompatibilným s použitím nových technológií.

Je načase skončiť s tým, že sa autori a čitatelia stavajú proti sebe. Literatúra by bez autorov neexistovala, a bez čitateľov by nemala zmysel. Autori sú zásadne otvorení zmenám a vývoju sveta, v ktorom žijú. Nahlas a väčšmi ako iní rozhodne obraňujú slobodu názoru, slobodu vyjadrovania a slobodu tvorby. Sú priaznivo naklonení výmene myšlienok a vedomostí, to je ich zmyslom života. Sú čitateľmi ešte predtým, ako sa z nich stanú autori.

My, autori európskej knihy, žiadame Európu, aby sa vzdala úmyslu rozširovať hranice výnimiek z autorského zákona alebo zvyšovať ich počet. Ubezpečenie o nejakej „kompenzácii“ nebude môcť nahradiť finančné prostriedky plynúce z obchodného využívania diel v čase, keď sú autori už aj tak obeťami rastúcej materiálnej neistoty. Žiadame Európu, aby sa postavila proti pokusom o iluzórne „všetko zadarmo“, z čoho bude plynúť zisk iba veľkým distribučným spoločnostiam a iným poskytovateľom internetových obsahov. Žiadame Európu, aby nám pomohla dosiahnuť lepšie prerozdelenie hodnoty knihy najmä v elektronickom prostredí, aby zakázala neprimerané zmluvné podmienky a aby účinne bojovala proti vykrádaniu našich diel.

Sloboda tvorcov a životaschopnosť európskej kultúry závisí aj od Vás.

 

(Preložila Katarína Bednárová, SSPUL)


Cécile Deniard    Kontaktujte autora petície