MY, slovenskí občania hovoríme NIE podpisu vojenskej zmluvy s Američanmi!!!!

Toto je naša vôľa, nás občanov Slovenskej republiky, naše územie a vaša povinnosť rešpektovať vôľu tohto národa. Nikto z vás nedostal mandát na odovzdanie územia SR a ohrozenie bezpečnosti Slovenska, nech TO nazývate akýmkoľvek spôsobom,  ide o naše životy a budúcnosť.

Naša jasná vôľa znie NIE k uzavretiu Dohody o obrannej spolupráci s USA, nechceme tu amerických ani žiadnych iných okupantov a vojnové pole!!! Raz sme tu už okupáciu zažili!

foto1.jpeg

Ste povinní:

-  Konať v súlade s našou vôľou – a tá znie NIE DOHODE.

-  Konať v prospech Slovenska a jeho národa.

-  Konať v súlade so slovenským právnym poriadkom,  Ústavou SR a legislatívou EÚ.

-  Dodržiavať rozsah dočasného mandátu, ktorý vám voliči zverili na základe vášho volebného programu.

-  Zachovať suverenitu a národnú zvrchovanosť Slovenska.

-  Zachovať bezpečnosť každého občana Slovenska.

-  Zachovať zvrchovanosť a vlastníctvo územia Slovenska bez cudzích vojsk.

-  Spravovať majetok Slovenska v prospech všetkých jeho obyvateľov.

 

Odignorovali a zmarili ste:

-  Informovanosť verejnosti o  zámere uzavrieť takúto Dohodu.

-  Verejnú diskusiu.

-  Všetky hromadné pripomienky.

-  Legislatívny proces.

 

Na základe vyššie uvedeného jasne a nad všetku pochybnosť prejavujeme našu vôľu, ktorú vám dávame na vedomie a vyzývame každého jedného z vás k jej naplneniu a rešpektovaniu, panie poslankyne, páni poslanci a pani prezidentka.

V prípade, že našu jasne a jednoznačne prejavenú vôľu nebudete rešpektovať a v súlade s našou vôľou nebudete konať, sa vedome dopúšťate aktu vlastizrady.

 

ZAMYSLENIE: Uzavreli by ste takúto dohodu vy, týkajúcu sa vášho vlastného domu a tvrdili svojej  rodine, že je to pre vás výhodné, tak ako sa to snažíte za každú cenu urobiť s naším spoločným domovom – našou vlasťou?  

 


JUDr. Katarína Burdyová, Mgr. Anna Giretová, matky, ženy, muži, otcovia....takí ako TY    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Katarína Burdyová, Mgr. Anna Giretová, matky, ženy, muži, otcovia....takí ako TY bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...