Podporte zmeny zákona o poľovníctve za lepšie podmienky pre zvieratá

Všetkých, ktorým záleží na ochrane zvierat, 

chceme požiadať o podporu nášho legislatívneho návrhu k Zákonu o poľovníctve (Zákon č. 274/2009).

Aj vďaka vašej podpore a vášmu podpisu môžeme dosiahnuť reálne zmeny. Náš návrh sa dotýka zmien v nasledujúcich oblastiach: 

1. Možnosť postarať sa na vlastné náklady o dočasne poranenú zver, ak nemôže prísť poľovník alebo veterinár a zviera má šancu prežiť. Záchrana musí prebehnúť pod dohľadom veterinárneho lekára a záchranca je povinný umožniť kontrolu kompetentným orgánom.

2. Úprava formy a podmienok zabezpečenia pomoci poranenej, nájdenej alebo odchytenej zvery užívateľom poľovného revíru.  

3. Zmena vo forme nariaďovania povinnosti prikrmovať a napájať zver, ktorá trpí hladom alebo smädom.  

4. Zákaz strieľania psov a mačiek v poľovných revíroch.  

5. Zavedenie spôsobu sankcionovania držiteľov psov a mačiek, ktorí sa voľne pohybujú v poľovnom revíri.  

6. Úprava skutkovej podstaty priestupku v prípade usmrtenia psa alebo mačky v poľovnom revíri - sankcia za priestupok by mala byť efektívna, mala by plniť svoj účel a zodpovedať spoločenskej nebezpečnosti a závažnosti priestupku.

7. Absolútny zákaz používania jedov a lepov v poľovných revíroch.

Ďakujeme, že vám záleži na lepšej ochrane slovenských zvierat a zazdieľate petíciu medzi ďalších ľudí!


Mgr. Zuzana Stanová                                                                
Zvieracia Ombudsmanka Aliancia združení na ochranu zvierat, o.z., združujúca 18 orgaizácií z CELEJ SR  

Mgr. Martin Hojsík aktivista a konzultant environmentálnych kampaní  

Diana Truchlíková predsedníčka Združenia za práva zvierat/Československý kastračný program


Iniciatíva Zvierací ombudsman    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Iniciatíva Zvierací ombudsman bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...