PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE TRSTENÁ AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE TRSTENÁ AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE 
My, obyvatelia regiónu ORAVA občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky:
▪ zachovať Nemocnicu TRSTENÁ . s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice,
▪ zaradiť investíciu Neurologické oddelenie Nemocnice Trstená do Plánu obnovy a odolnosti Slovenska,
▪ zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený bez spracovania
kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj
regiónov, s prihliadnutím na prihraničné a menej dostupné regióny,
▪ pri tak významných rozhodnutiach smerujúcich k prehlbovaniu regionálnych rozdielov žiadať a zapracovať
stanoviská ďalších ministerstiev a socioekonomických partnerov s cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych
služieb a rovnaké možnosti pre všetkých občanov, aj v okrajových prihraničných regiónov Slovenska, z dôvodu
zastavenia ich vyľudňovania.
Zásadne nesúhlasíme s plánom prekategorizovať regionálnu Nemocnicu Trstená na nemocnicu komunitného typu. A to
z dôvodu: geografického s ohľadom na dojazdový čas až 90 min. do najbližších nemocníc, čím by došlo k ohrozeniu
života a zdravia obyvateľov regiónu. Z dôvodu hrozby prepúšťania zamestnancov, ku ktorému by automaticky došlo
jej preradením na úroveň komunitnej nemocnice, čo je neprípustné v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.
Keďže ide o nemocnicu situovanú v pohraničí Poľska, je nevyhnutné aby bola nepretržite k dispozícii so
všetkými svojimi oddeleniami aj pre kritickú infraštruktúru a záchranné zložky.


Mgr Ľubomir Mores, Erika Vojteková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr Ľubomir Mores, Erika Vojteková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...