PLATY SESTIER LEN V MYŠLIENKACH, ALE NIE V ICH PEŇAŽENKÁCH

OTVORENÝ LIST

sestier a pôrodných asistentiek  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,  

my sestry a pôrodné asistentky pracujúce v štátnych aj neštátnych, ambulantných aj ústavných zariadeniach sme s veľkým rozhorčením prijali informáciu predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, že na dlho sľubovanom zvyšovaní našich platov sa ešte stále pracuje, pričom súčasný pán minister Lengvarský garantoval, že rozhodnutie v tejto dôležitej oblasti bude známe do konca júna 2022.  

Napriek tomu, že je nás nedostatok, hovorí sa o nás ako o chrbtovej kosti slovenského zdravotníctva a neustále sa skloňuje naša „dôležitosť a nenahraditeľnosť“, nerealizovanie zvýšenia platov sestier a pôrodných asistentiek od 1. júla 2022 je pre nás len ďalším signálom, že zodpovední si stále dostatočne neuvedomujú potrebu motivácie a stabilizácie zdravotníkov v systéme.  

Politici a predstavitelia výkonnej moci roky (najmä pred voľbami) sľubujú, že sa naše finančné ohodnotenie a spoločenské postavenie zmení. Tak ako roky pred tým, ani kroky súčasného vedenia ministerstva zdravotníctva SR tomu však nenasvedčujú.

Vzhľadom na to, že v našom zdravotníctve nedochádza k systémovým zmenám, dokonca Vaša vláda porušila aj to, čo sa v svojom programovom vyhlásení 2021 – 2024 zaviazala urobiť (napr. v oblasti zdravotníckych povolaní premenovala praktickú sestru na zdravotníckeho asistenta a potom opäť na praktickú sestru-asistenta) prestávame veriť, že zodpovední majú úprimný záujem naše problémy riešiť.  

Opakovane sa dostávame do kolobehu zavádzania, poloprávd a klamstiev. Nepotrebujeme sa vyhrážať podávaním výpovedí, keďže aj bez tejto formy „nátlaku“ sa zatvárajú oddelenia a obmedzuje sa prevádzka viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek pociťujú rovnako zamestnávatelia, ako aj samotní pacienti.  

Vážený pán premiér,    

dovoľte, aby sme Vás v mene sestier a pôrodných asistentiek, ktoré ešte majú chuť a silu pracovať v slovenskom zdravotníctve požiadali o čo najrýchlejšie riešenie ich odmeňovania a ďalších krokov smerujúcich k ich stabilizácii.  

Veríme, že to neostane len v rovine analýz, diskusií a nesplnených sľubov.  

S úctou  

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. sestra s pokročilou praxou NÚSCH, a. s. v Bratislave/bývalý riaditeľ odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií, Ministerstva zdravotníctva SR

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s. bývalá hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre ošetrovateľstvo/držiteľka mimoriadneho ocenenia Biele srdce 2022 na republikovej úrovni

PhDr. et Bc. Elena Drapáčová vedúca pôrodná asistentka FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici/hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek/odborný asistent Fakulty zdravotníctva KÚ v Ružomberku

PhDr. Dana Zrubcová, PhD. sestra s pokročilou praxou/odborná asistentka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre

doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
sestra Prešovského samosprávneho kraja/odborný asistent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Bc. František Naňo sestra špecialista UN v Bratislave/zástupca slovenských sestier v European Federation of Critical Care Nursing Associations

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD. námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnica AGEL Krompachy, s. r. o.

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH vedúca sestra Univerzitnej nemocnice v Martine/zástupkyňa slovenských sestier v HORATIO European Psychiatric Nurses

Mgr. Ľuboslava Pekarová, MHA, MPH sestra záchrannej zdravotnej služby/hlavná operátorka Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Mgr. Renáta Popundová vedúca sestra Domu ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice Banská Štiavnica

PhDr. Libuša Repiská, PhD., MPH odborná zástupkyňa ADOS Repiská s. r. o. Nitra/predsedníčka výboru segmentu ADOS Zdravita o. z.

Mgr. Natália Nagyová, MPH, dipl. s. sestra s pokročilou praxou/predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Peter Sabanoš sestra špecialista v záchrannej službe, Záchranná zdravotná služba Bratislava/historik a člen historicko-vojenskej sekcie Stredoeurópskej napoleonskej spoločnosti

lekar-doktor-peniaze-uplatok-clanokW1.jpg Ilustračné foto: SHUTTERSTOCK

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Milan Laurinc bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...