Petícia za spravodlivé a vyššie tresty AJ pre farárov/kňazov ktorí sexuálne zneužívajú deti

Nízke tresty pre farárov vysielajú negatívny signál!

Podmienečné tresty pre farárov vzhľadom na spáchané skutky, sú neprimerané a v rodine obetí môžu posilniť pocit krivdy a bezmocnosti.

Podľa Trestného zákona za sexuálne zneužívanie osoby mladšej ako 15 rokov hrozí vinníkovi tri až desať rokov vo väzení.

Skutky ktoré sa dejú a diali voči deťom, majú sexualizovanú podobu, osoby, ktoré ich  páchali/jú, zneužili svoju moc a navyše reprezentujú inštitúciu, ktorá si v spoločnosti uzurpuje právo byť morálnou autoritou!

Rozsudky súdov ako orgánu, ktorý reprezentuje štát, podľa nej vysiela verejnosti pomerne negatívny signál. „V časoch, keď sa čoraz intenzívnejšie hovorí o nevyhnutnosti prevencie násilia na ženách a dievčatách/deťoch zo strany štátu a o potrebe jeho adekvátnej nápravy, náš štát takéto preukázané akty sexualizovaného násilia sankcionuje len symbolicky. Katolícka cirkev a biskupi by mali urobiť opatrenia, aby k podobným skutkom nedochádzalo a keď sa udejú, mali by z nich vyvodiť patričné dôsledky!

3636593.jpg

"Podľa právničky Šarloty Pufflerovej ľudia majú sklon považovať človeka s povolaním farára za morálnu autoritu a neočakávajú, že by sa mohol dopustiť zlých skutkov.

Na Slovensku je podľa Pufflerovej veľa ľudí, ktorí majú predsudky proti rôznym skupinám, napríklad proti príslušníkom menšín či pre inú farbu pleti. Keď však ide o príslušníkov cirkvi, niekedy sú tolerantní až príliš. „Tu vzniká problém, pretože táto tolerancia dáva príslušníkom cirkvi ochrannú vrstvu. Tí však môžu zneužívať práve svoju pozíciu, ktorú im dáva toto povolanie, kde majú moc nad deťmi alebo často aj ženami,“ hovorí. Vysoké morálne postavenie farára v spoločenskom rebríčku podľa Pufflerovej môže brániť ľuďom rozpoznať, kedy dochádza k diskriminácii či zneužívaniu a nakoľko je vážne a poškodzujúce.

Toto nastavenie spoločnosti sa podľa nej môže premietať aj do rozhodovania súdov. „Na súdoch tiež rozhodujú len ľudia."

 

PODPISOM TEJTO PETÍCIE ŽIADAM KOMPETETNÝCH O ADEKVÁTNE TRESTY PRE FARÁROV ZA ICH ČINY PÁCHANÉ NA DEŤOCH !

DOSŤ BOLO BOHOROVNOSTI #dostbolobohorovnosti

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Maroš G. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...