P E T Í C I A za bezpečnosť Slovenska, Európy a za mierové rokovania na planéte Zem. Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Žiadosť a návrhy pre pani prezidentku

VEREJNA_VYZVA.png P E T Í C I A

 

za bezpečnosť Slovenska, Európy a za mierové rokovania na planéte Zem.   Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Žiadosť a návrhy pre pani prezidentku Slovenskej republiky JUDr. Zuzanu Čaputovú, pre predsedu a poslancov NR SR, pre predsedu a členov Vlády SR.

  1)       Žiadame o zastavenie prípravných rokovaní Bilaterálnej zmluvy medzi SR a USA, ministrom obrany (ďalej len MO) SR Jaroslavom Naďom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom a jej nepodpísaním. Žiadame o zastavenie prípravy k výstavbe vojenských základní a pobytu vojakov USA alebo NATO, poprípade iných cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

  2)       Žiadame o odvolanie z funkcie MO Jaroslava Naďa s podporou poslancov  NR SR. A taktiež žiadame poslancov NR SR o podporu petície a podpísanie petičných hárkov. 

  3)       Žiadame o anulovanie  podpisov  Andreja Kisku a Miroslava Lajčáka v rámci ,,Dohody o obkľučovaní Ruskej federácie“ na samite NATO, v dňoch 8. - 9. 07.2016, vo Varšave.  

4)       Žiadame o zastavenie jednaní o vstupe Ukrajiny do organizácie NATO. 

  5)       Žiadame o zastavenie financovania všetkých zahraničných mimovládnych organizácii, ich zrušenie, vrátane mimovládnej  organizácie GLOBSEC na Slovensku !!!

„My chceme mier, OZ Pán  Občan“

Občianske združenie Pán Občan, IČO: 42277647. Sídlo: Odborárska 12213, 831 02 Bratislava. Zástupca štatutára: Celoslovensky koordinátor Ing. Viliam Baňák, pplk., v.v. Petícia zverejnená dňa 30.12.2021

Výzvu predkladá petičný výbor: Novovymenovaný petičný výbor dňa 15.01. 2022: Predseda:   Jan Jelínek, Jedlíková 3429/14, 010 15 Žilina, mobil: 0948 080 808,  e-mail: janjelinek75@gmail.com.               

  Členovia:  Ing. Viliam Baňák, pplk.v.v., Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, e-mail: obcsnemzv.gmail.com; PhDr. Monika Fiamčiková, Prostejovská 57, 080 01 Prešov,  e-mail: monika.fiamcikova@gmail.com. Petičné hárky zasielajte na adresu: PhDr. Monika Fiamčiková, Prostejovská 57, 080 01 Prešov. S vyplnenými hárkami budeme pracovať v súlade so Zákonom o ochrane občianskych prác.

https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_bezpenos_slovenska_europy_a_za_mierove_rokovania_na_planete_zem_poda_zakona__851990_zz_o_petinom_prave_v_zneni_neskorich_predpisov_iados_a_navrhy_pre_pani_prezidentku?uv=40705564 

 


Občianske združenie Pán občan    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Občianske združenie Pán občan bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...