Petícia JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

My, seniori, sme súčasť viacgeneračného Slovenska. Vychovali sme naše deti a staráme sa o naše vnúčatá. Aj my sa považujeme za súčasť rodín. Dostali sme sa kvôli obrovskému zdražovaniu do situácie, kedy potrebujeme, aby nám štát pomohol s rastúcimi cenami potravín, energií, či nákladov na bývanie. Viac ako tretina nášho domáceho rozpočtu ide na potraviny. Viac ako polovica z nás má na deň 3,60 eura na jedlo a ostáva nám 7 eur mesačne na lieky. Nechceme charitu, ale dúfame v solidaritu. Odpracovali sme pre tento štát 30, 40 či 45 rokov. Niektorí musíme pracovať dodnes, aby sme prežili. Celý náš profesionálny pracovný život sme vytvárali materiálne a duševné hodnoty. Politici stále niečo sľubujú a nedržiavajú slovo, ktoré sľúbili. Aj preto my, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku požadujeme pre našich viac ako sto tisíc členov a všetkých, skoro jeden milión jednosto tisíc seniorov na Slovensku, aby poslanci NR SR schválili naše požiadavky v mene všetkých seniorov Slovenska:

-  Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022;

-  Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;

-  Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022;

-  Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku;

-  Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- €  na 100,- €;

-  Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká.


Jednota dôchodcov na Slovensku, Michal Kotian, ul. Čsl. Brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 0904 497 840    Kontaktujte autora petície