Otvorme kultúru - verejná podpora výzvy predstaviteľov kultúrneho sektora

​​​Vážené ministerky, vážení ministri, vážené členky a vážení členovia konzília odborníkov, vážený pán hlavný hygienik,

od 25. novembra 2021 máme na Slovensku opäť vyhlásený núdzový stav. Divadlá, kiná, koncertné sály a kluby boli zavreté, hromadné podujatia zrušené, športové podujatia značne obmedzené bez možnosti prítomnosti divákov.

Napriek tomu sú v obmedzenom režime otvorené obchodné domy, ubytovacie zariadenia, zariadenia verejného stravovania, od 3.1.2022 aj gastroprevádzky, prevádzky fitness či zariadení starostlivosti o ľudské telo, povolené sú aj bohoslužby, plánuje sa ďalšie uvoľňovanie opatrení. 

Divadlá, kiná, koncertné sály a kluby, ktoré mnohé sú z epidemiologického hľadiska bezpečnejšie, zostávajú napriek tomu úplne zavreté. Zavreté sú aj napriek objektívne zlepšujúcej sa pandemickej situácii.  

Ako zástupcovia kultúrneho sektora divadiel, kín a hudby považujeme tento stav za neúnosný a nespravodlivý.  

Za podobnej epidemiologickej situácie v minulosti boli divadlá, kiná, koncertné sály a kluby otvorené za podmienok, ktoré určoval Covid semafor pre kultúrne podujatia.  

Nepopierame nebezpečenstvo situácie, ani to, že môže v dôsledku nového variantu vírusu dôjsť k jej zhoršeniu. Požadujeme však jasné pravidlá hry nastavené podobným spôsobom ako v minulosti. Požadujeme tiež spravodlivé a reálne zohľadnenie nebezpečenstva šírenia vírusu práve v našich prevádzkach, kde sa ľudia správajú zodpovedne a dodržiavajú protipandemické opatrenia a kde je riziko šírenia vírusu objektívne menšie než v mnohých iných prevádzkach, ktoré sú dnes otvorené.  

Opatrenia by mali byť primerané. Voči kultúrnemu sektoru podľa nás v súčasnosti nie sú, dokonca sú až diskriminačné.  

Požadujeme preto:

  1. čo najrýchlejšie sa vrátiť ku Covid semaforu pre kultúrne podujatia s primeranými a spravodlivými opatreniami a umožnenie fungovania kultúrneho života v rozsahu podľa aktuálnej regionálnej pandemickej situácie a so zohľadnením druhov jednotlivých kultúrnych podujatí,
  2. umožniť všetkým tým, ktorí sa tak rozhodnú, ponechať na prechodné obdobie aspoň troch kalendárnych mesiacov zatvorené kultúrne prevádzky a ponechať im možnosť čerpať štátnu pomoc, a
  3. prizvať zástupcu kultúrneho sektora (nielen ministerstva kultúry) do konzília odborníkov pri všetkých otázkach, ktoré sa týkajú kultúry.  

Veríme, že nie je vo Vašom záujme zlikvidovať kultúru na Slovensku. Práve kultúru totiž potrebujeme aj v týchto ťažkých časoch.  

 

Za predstaviteľov kultúrneho sektora:  

Lumír Mati, Hudobná únia Slovenska

Pavol Smolka, Hudobná únia Slovenska

Tibor Zelenay, Asociácia hudobných klubov Slovenska (AHKS)

Matej Drlička, generálny riaditeľ SND

Matúš Jakabčic, skladateľ, interpret, pedagóg, predseda Dozornej rady SOZA, riaditeľ Hudobného fondu

Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka, Divadlo Nová scéna

Juraj Kukura, herec a riaditeľ Divadla Aréna

Juraj Čurný, hudobný publicista a PR konzultant

Wanda Adamík Hrycová, filmová producentka

Zuzana Mistríková, filmová producentka

Peter Bebjak, filmový režisér

Lucia Potokárová, generálna riaditeľka, Štátna filharmónia Košice

Nikita Slovák, režisér

Braňo Kostka & skupina FRAGILE

Róbert Csontos, režisér, riaditeľ Medzinárodného divadla Meteorit v Bratislave

Ján Gordulič, producent

Marian Jaslovský, publicista a hudobník

Andrej Werner, advokát a hudobník, KlezMORE Festival Vienna & Bratislava

Tomáš Klenovský, výkonný riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany

Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice (CIKE)

Tomáš Petraško, riaditeľ K13 - Košické kultúrne centrá

Jaroslav Dóczy, predseda Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO)

Raymond Kaňa, Združenie hudobných promotérov a festivalov Slovenska

Alfonz Kobielsky, predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí (AKIS)

Rastislav Marko, podpredseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí (AKIS)

Tomáš Ručkay, prezident BTL komunikačná asociácia

Juraj Cocher, hudobný manažér, promotér, Gentle Groove Production, OZ Dobrý výber

Michal Berezňák, LALA Slovak Music Export / SHARPE festival

Lucia Piussi, hudobníčka

Jakub Valiček, hudobník

Lucia Párnická, Itafilm

Marta Potančoková, muzikálová herečka

Peter Konečný, Kinema.sk, MFF Cinematik

Samuel Alexander, hudobník

Jana Mikitková, dramaturgička a režisérka, Festival AMPLIÓN

Ján Fakla, dramaturg a producent, Ansámbel nepravidelného divadla n.o.

Peter Čižmár, herec a spoluzakladateľ Divadla Kontra, Spišská Nová Ves

Klaudyna Rozhin, riaditeľ Divadla Kontra, Spišská Nová Ves

Veronika Pachová, divadelná dramaturgička, Bašta - kultúrno-komunitné centrum, Bardejov

Robert Kobezda, herec a manažér, divadlo ACTORES, Rožňava

Branislav Matis, komunikačný dizajn, SNG

Miloš Železňák, hudobník

Aty Béreš, muzikant (Dereš, Družina) a majiteľ Hogo Fogo Jazz & Art Club

Linda Ballová, operná sólistka

Jana Fiebigová, manažérka kapely

Samuel Szabó, performer, publicista, hudobník a organizátor

Roland Koncz, Slovenské hudobné fórum, o.z.

Rastislav Jozefek, inPARK AGENCY s.r.o.

Martin Jakubčo, stredoškolský učiteľ na ŠUP v Bratislave, podcast Silný výber a Kunstkamera 

Michal Neffe, manažér, hudobník a zvukový technik

Michal Paulovský, riaditeľ Bieleho divadla/Dram art štúdia

Filip Ščigulinský, hudobný marketér 

Pavol Urbanič , A & P Media Productions, s. r. o.

Réka Bokor, OZ Formás, speváčka, organizátorka

Zora Jaurová, producentka, prezidentka Creative Industry Forum

Lívia Filusová, filmová producentka

Örs Orosz, hlavný organizátor festivalu Gombaszög

Roman Zatlukal, manažér a dramaturg Kino MIER Modra a Pezinské kino

Lenka Molčányiová, hudobníčka, predsedníčka o.z. Za hranice s hudbou

Martin Potočný, zvukový technik, osvetlovač, ArtEvent, s.r.o.

Sveťo Moravčík, promotér, hudobný manažér a vydavateľ

Martin Filip, OZ Element, organizátor, herec

Viera Šusteková, OZ Element, organizátorka, hudobníčka, herečka, speváčka

Peter Kavický, OZ Element, organizátor, zvukár, hudobník

Peter Novák, manažér filmovej distribúcie

Dávid Majerský, CEO Music Press Production s.r.o.

Linda Fintorová, PR manažérka

Matúš Jaško, manažér, Poddukelský umelecký ľudový súbor / Randal Agency

Ivan Cali Podolský, organizátor podujatí, dramaturg, pesničkár, publicista

Katarína Korecká, dramaturgička a moderátorka relácie Umenie, TA3

Diana Fabiánová, dokumentaristka, umelecká riaditeľka festivalu Jeden svet

Kristína Letková, Divadlo MaKiLe, OZ Rozprávkový Gašparko (otvorená scéna pre bábkové divadlá)

Lucia Gertli, kultúrna manažérka

Jana Dekánková, jazzová speváčka a organizátorka festivalov Golden Age Festival, Saxophobia Bratislava a Hudba Modre

Ladislav Fančovič, klavirista, saxofonista a riaditeľ festivalov Golden Age Festival, Saxophobia Bratislava a Hudba Modre

Juraj Bubnáš, dramaturg, Slovenská filharmónia

Dana Kleinert, zakladateľka SFC

Saša Sarvašová, dramaturgička, Divadlo Aréna

Rudolf Geri, riaditeľ Teatro Wüstenrot

Viki Janoušková, Akadémia divadelných tvorcov (ADT)

(zoznam signatárov môže byť priebežne dopĺňaný)


Slavomíra Henčeková, Lumír Mati, Andrej Werner, Tibor Zelenay, Pavol Smolka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Slavomíra Henčeková, Lumír Mati, Andrej Werner, Tibor Zelenay, Pavol Smolka bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...