Najpopulárnejšie petície v roku 2020 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia, za odvolanie Igora Matoviča.

Vytvorené: 2020-05-20 Štatistiky

Povodie rieky Belá!!

Vytvorené: 2020-06-16 Štatistiky

Petícia za zachovanie Obchodnej akadémie v Humennom

Vytvorené: 2020-08-14 Štatistiky

Petícia za zastavenie plánovaných regulácií rieky Domanižanka a návrh riešení pre zachovanie prirodzenej podoby vodného toku a jeho ochranu-ZACHRÁŇME ŽIVÚ DOMANIŽANKU!

Vytvorené: 2020-05-21 Štatistiky

Petícia za záchranu lesoparku na Kalvárii v Považskej Bystrici

Vytvorené: 2020-09-18 Štatistiky

P E T Í C I A ZA MIER. Žiadame zastaviť nákup bojových lietadiel F 16, podpis Bilaterálnej zmluvy s USA, žiadame odvolať ministra MO.

Vytvorené: 2020-06-15 Štatistiky

Za odluku cirkvi od statu

Vytvorené: 2013-01-13 Štatistiky

Petícia proti návrhu na vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a za zachovanie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako samostatnej školy

Vytvorené: 2020-08-19 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie Obchodnej akadémie Hlohovec.

Vytvorené: 2020-07-08 Štatistiky

Petícia za zachovanie 400 pracovných miest v spoločnosti Nexis Fibers a.s

Vytvorené: 2020-05-19 Štatistiky

Spustenie pilotného projektu na zavedenie novorodeneckého skríningu pre ťažké kombinované imunodeficiencie - SCID

Vytvorené: 2020-12-19 Štatistiky

Otvorený list, žiadosť o prehodnotenie opatrení otvorenia bazénov pre plavecké športy

Vytvorené: 2020-11-17 Štatistiky

hromadná pripomienka k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Vytvorené: 2020-08-07 Štatistiky

Okamžitá demisia vlády Igora Matoviča pre jeho neschopnosť viesť krajinu!

Vytvorené: 2020-04-01 Štatistiky

Petícia proti otváraniu stredných škôl

Vytvorené: 2020-11-23 Štatistiky

Petícia za zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

Vytvorené: 2020-07-13 Štatistiky

Výzva sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu

Vytvorené: 2020-12-08 Štatistiky

Sme za nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021 a tiež žiadame navýšenie hodinovej sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie s platnosťou od 1.7 2020 na 4.82

Vytvorené: 2020-06-18 Štatistiky

PETÍCIA za zastavenie ďalšej výstavby domov nad Moskovskou a Tulskou ulicou a troch vodných nádrží na potoku Udurná v Banskej Bystrici.

Vytvorené: 2020-06-11 Štatistiky

PETÍCIA ZA LEGALIZÁCIU TLMIČA HLUKU NA POĽOVNÉ A ŠPORTOVÉ ÚČELY

Vytvorené: 2019-02-10 Štatistiky