Petícia za zachovanie Obchodnej akadémie v Humennom

Svojim podpisom vyjadrujem nesúhlas s návrhom, ktorý predkladá Odbor školstva PSK do Zastupiteľstva PSK: Spojenie Obchodnej akadémie v Humennom a Hotelovej akadémie v Humennom. Chceme, aby boli zachované všetky stredné školy v Humennom.

Obchodná akadémia v Humennom patrí medzi najstaršie školy na Slovensku. 145 rokov vychováva ekonomických pracovníkov, ktorí pôsobia nielen v našom regióne, na Slovensku ale aj v zahraničí. Nesúhlasíme so spojením školy s Hotelovou akadémiou v Humennom, pretože by sa zmenil názov školy na spojená škola. Žiadame o zachovanie súčasného názvu školy obchodná akadémia. Žiadame Zastupiteľstvo PSK, aby tento návrh bol z rokovania stiahnutý.


Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné    Kontaktujte autora petície