Otvorený list, žiadosť o prehodnotenie opatrení otvorenia bazénov pre plavecké športy

Vážený pán predseda vlády Mgr. Matovič, vážený pán minister školstva Mgr. Gröhling, vážený pán hlavný hygienik Mgr. RNDr. MUDr. Mikas, PhD., vážený pán štátny tajomník pre šport Mgr. Husár, vážený pán prezident SOŠV Siekel, vážený pán splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za rozhodnutie povoliť otvorenie karanténneho národného olympijského centra XBS Šamorín pre športovú reprezentáciu, ktorú chceme využiť na prípravu našich najlepších športovcov v štyroch športoch. Veľmi si to vážime a verím že našim poďakovaním budú naše výsledky na vrcholných medzinárodných podujatiach. Náš šport je vysoko špecifický a my nedokážeme na rozdiel od iných športov špeciálnu prípravu nahradiť inými podmienkami ako vodným prostredím. 

Uvoľnenie opatrení pre všetky bazény na Slovensku sme rovnako privítali, avšak pri maximálnom počte 6 osôb sú prakticky nerealizovateľné. Každý deň prípravy v stredisku v XBS Šamoríne bude stáť Slovenskú plaveckú federáciu zabezpečenie prípravy 150 športovcov, reprezentantov v plávaní, vodnom póle, synchronizovanom plávaní a diaľkovom plávaní 10 tisíc Eur a my dokážeme tieto podmienky udržať maximálne na 30 dní. Po vrátení sa späť do svojich klubov, by pri súčasnej situácii prevádzok bazénov, ktoré mimochodom ostali z ekonomických dôvodov pri obmedzení maximálneho počtu 6 osôb hodina zatvorené, boli by všetky financie vynaložené na prípravu našich reprezentantov stratené a nehospodárne využité.

Uvedomujeme si situáciu ktorá je momentálne na Slovensku, v celej Európe a vo svete a chceme byť mimoriadne zodpovední, aby sme chránili zdravie našich športovcov, ich rodín ale aj obyvateľov SR. Náš šport robíme s láskou a neradi by sme ho menili za iný, suchozemský iba preto, lebo nevieme nájsť spoločne riešenia pre návrat do bazénov aspoň v optimálne obmedzenej forme. Takúto príležitosť dostali všetci naši súperi z okolitých štátov, kde sa zatvorenie bazénov netýka športovcov. Pohyb je základnou formou predchádzania akýmkoľvek chorobám a plávanie patrí medzi najzdravšie a najbezpečnejšie športy, ktorými sa dá chorobám predchádzať.

Pre našu činnosť potrebujú športovci minimálne 3 hodiny dvojfázového tréningu, ktorý sa uskutočňuje v bazénoch prostredníctvom športových klubov. Každý zo 120 klubov v štyroch vodných športoch na Slovensku má minimálne 50, ale maximálne aj 300 športovcov, ktorí potrebujú každodenný tréning 6 dní v týždni, aby dokázali konkurovať svojim súperom. Nevieme si reálne predstaviť, ako by sme vybrali iba šesť z 300 športovcov a napríklad v Bratislave z 15 športových klubov, ktoré trénujú na jednom 50 metrovom bazéne na Pasienkoch. Preto je uvoľnenie opatrení v tejto podobe absolútne nereálne. Tréning prebieha v chlórovej vode, ktorá je vlastne celotelovým dezinfekčným roztokom a každý výdych a nádych plavca je filtrovaný chlórom, ktorý vírusy zabíja. Vieme zabezpečiť našim športovcom vstup do bazénu bez použitia sprchy, tak aby prichádzali a odchádzali do šatní iba s prekrytím dýchacích ciest. O bezpečnosti nášho športu hovoria čísla, kedy sme si urobili prieskum a z 5 tisíc členov SPF sme mali od marca 2020 do posledného testovania na ktorom sa zúčastnili všetci členovia iba 10 pozitívnych športovcov, resp. trénerov, ktorí sa však nakazili z rodinného prostredia. Prevádzka každého bazéna si vyžaduje 24 hodinový chod (cirkulácia vzduchu a vody) a preto sú všetky prevádzky bazénov na Slovensku aj pri plnom vyťažení stratové.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujem požiadať o výnimku z opatrení a povoliť otvorenie bazénov tak ako v prípade kín, divadiel či kostolov na 50%, resp. rovnako ako v obchodných prevádzkach pri obmedzení počtu 15m2 na jednu osobu.

Verím že pochopíte našu oprávnenú žiadosť a my sme za to ochotní sa testovať aj niekoľko krát v mesiaci podľa potreby, lebo nám záleží na našom zdraví, rovnako ako Vám na našich obyvateľoch.

Ďakujeme pekne, s úctou prezident SPF Ivan Šulek

Športové kluby SPF,rodičia, nadšenci plávania, občania SR


Ivan Šulek - prezident@swimmsvk.sk, Rastislav Bielik - bielik@swimmsvk.sk, Ivana Hofericová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Šulek - prezident@swimmsvk.sk, Rastislav Bielik - bielik@swimmsvk.sk, Ivana Hofericová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...