Petícia za záchranu lesoparku na Kalvárii v Považskej Bystrici

IMG-20200919-WA0007.jpgpodľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

My, podpísaní občania, žiadame Mestské Zastupiteľstvo mesta Považská Bystrica, aby zachovalo lesopark pod Kalváriou v Považskej Bystrici v jeho aktuálnej podobe Mestského rekreačného lesa.

V časti lesoparku sa povolí výstavba, ak sa schváli dokument „Územný plán mesta Považská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5/2019“  územie č.27 - Kalvária.

Žiadame vás, aby ste zamietli zmenu v územnom pláne a s tým spojenú plánovanú výstavbu na Kalvárii.

Podľa pripravovaného územného plánu, bude možné začať s výstavbou v lesoparku v CHKO Strážovské vrchy. Až 50m široký pás lesa sa premení na zástavbu. Súčasná cesta sa rozšíri na asfaltku v 8 metrovom koridore. Navyše sa obávame, že výstavba do budúcnosti bude pokračovať.

Podporte verejný záujem v prospech všetkých obyvateľov mesta, nie osobné a finančné záujmy jednotlivcov.

Odôvodnenie:

Radi využívame lesopark pod Kalváriou na prechádzky v prírode, opekanie, pokojné hubárčenie, venčenie psa či výlety školákov a škôlkarov. Prostredie slúži tiež cyklistom, bežcom, turistom či veriacim. Je priestorom aj pre obľúbené podujatia, napríklad Rezbárske sympózium, Deň detí, Mikuláš. Kalváriu s lesoparkom považujeme za oddychovú zónu, miesto pokoja, regenerácie a ticha.

Kalvária pre nás znamená celý kopec s lesoparkom, ktorý sa tiahne povedľa prístupovej cesty od Lánskej, so záhradkovou osadou, krížovou cestou a s lúkou na vrchole s posedením a vyhliadkou do okolia.

V súlade s definíciou územného plánu mesta lokalita č. 27 nesie pomenovanie Kalvária, t. j. nejedná sa iba o vrchol kopca s lúkou a krížovou cestou, ale o celý kopec a územie s lesným porastom.

Ak budú pripravované zmeny odsúhlasené, lesopark stratí svoje prirodzené a jedinečné čaro. Namiesto krásnej lesnej panorámy uvidíme betón podopierajúci cestu a zástavbu.

Sme presvedčení, že lesopark okolo Kalvárie by sa nemal ničiť a zeleň by nemala ustupovať betónu. Preto podpisujeme túto petíciu!

Jedným z najväčších prínosov života v Považskej Bystrici je okolitá príroda a práve lesopark okolo Kalvárie je najdostupnejšia a najkrajšia lokalita na trávenie voľného času.

Záleží na každom z nás, či si zachováme celú našu Kalváriu!

Vopred ďakujeme všetkým za podporu.

Prosím, uvádzajte celú adresu bez skracovania.

Petičný výbor:
PhDr. Anna Pecháčková (Zástupca), Kuzmányho 905/5, Považská Bystrica
Ing. Daniela Barbosová, SNP 1448/51, Považská Bystrica
Mgr. Martin Grác, Kuzmányho 906/6, Považská Bystrica
Zuzana Rusnáková, Stred 56/46, Považská Bystrica

Pre viac info: http://www.uzemneplany.sk/upn/povazska-bystrica/uzemny-plan-mesta/zmeny-a-doplnky-c-5-2019/vykres/priestorove-usporiadanie-verejne-dopravne-vybavenie-vps-a-regulativy


PhDr. Anna Pecháčková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem PhDr. Anna Pecháčková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...