Sme za nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021 a tiež žiadame navýšenie hodinovej sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie s platnosťou od 1.7 2020 na 4.82

Milí užívatelia osobnej asistencie  a vážení osobní asistenti, vyzývam  Vás k podpisu tejto petície ako vyjadrenia nesúhlasu so zrušením inštitútu osobnej asistencie od Nového roka 2021.a  tiež na vyjaderenie nesúhlasu so  zvýšením hodinovej sadzby za 1 odpracovanú hodinu.

Žiadam 4.82 na hodinu a tiež nezrušenie inštitútu osobnej asistencie od roku 2021

Vážený Pán Minister,my handicapovaní sme tiež súčasťou tejto spoločnosti a máme právo na plnohodnotný a nezávislý život.

My sme plnohodnotní ľudia neberte nám osobnú asistenciu žiadame Vás o to a tež žiadame o zvýšenie hodinovej sadzby na osobnú asistenciu,ktorá by nám pomohla eliminovať problémy pri získavaní osobných asistentov


Mgr.Jana Adlerová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr.Jana Adlerová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...