Výzva sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu

Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, aby nepošliapavali odkaz demokracie a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu.

Podporme týchto sudcov sojím súhlasom s textom, preto že veľmi precízne a odvážne vyjadrili svoje výhrady k momentálnej situácii na Slovensku.

 

text výzvy:

Výzva sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu

My, slúžiaci štátu a občanom, vyzývame Vládu SR, Prezidentku SR, Parlament SR a predsedu Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, ktorej idea, zrodená v antickom Grécku a udržiavaná po generácie do dnešných čias, je súčasťou nášho spoločenského poriadku. Vyzývame, aby sa orgány štátnej moci vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu, ktorého základy boli položené rímskym právom a stoja na nemenných princípoch. S obavou sledujeme snahu o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci, a ktorú rešpektuje každá kultúrna a civilizovaná spoločnosť. Krízové situácie sú skúškou sily demokracie a právneho štátu, ktorý má aj v ťažkých obdobiach zabezpečiť občanom právo na dôstojné zaobchádzanie. Iba vyspelé demokratické spoločnosti dokážu aj vo vypätých chvíľach zachovávať ústavu a zákony štátu a neskĺznu do totalitných praktík, ktoré vytvoria nebezpečné precedensy do budúcna. Aj naša spoločnosť dnes čelí rozhodnutiu, či zachováme demokraciu a právny štát nasledujúcej generácii, alebo ju zlikvidujeme pod zámienkou krízy a boja s korupciou.

Už niekoľko mesiacov so znepokojením sledujeme ako dochádza zo strany zákonodarnej, ale najmä výkonnej moci t.j. vlády SR k masívnej deštrukcii právneho štátu. Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR, spočívajúcich v práve na súkromie, práve na nedotknuteľnosť osoby a obydlia, práve na slobodu pohybu a pobytu ako aj v práve na prácu a práve na ochranu lekárskeho tajomstva.

Medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná, Ústava SR a zákony sú na dennej báze flagrantne porušované tými, pre ktorých by mali byť alfou a omegou pri ich činnosti, spočívajúcej v riadení štátu. Rozhodovacie právomoci týkajúce sa možnosti v konkrétnych prípadoch obmedzovať základné ľudské práva a slobody, ktoré sú v zmysle Ústavy SR a príslušných zákonov zverené do výlučnej kompetencie Vlády SR, príp. Národnej rady SR a Prezidenta SR, sú v rozpore so všetkými zásadami právneho štátu delegované na subjekty ako je Úrad verejného zdravotníctva, „akúsi pandemickú komisiu“, krízový štáb a pod… Orgány výkonnej moci vydávajú rozhodnutia, ktorými razantne, nezákonne, ale najmä absolútne neprimerane obmedzujú životy obyvateľov SR a to vo všetkých oblastiach. Dochádza k znefunkčneniu parlamentnej demokracie, keď Národná rada SR prijala už vyše 50 právnych predpisov v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez možnosti, aby prebehol riadny legislatívny proces. Drvivá väčšina týchto zákonov pritom nemá s riešením pandemickej situácie žiadnu súvislosť. Justícia je prostredníctvom výkonnej moci a najmä médií dehonestovaná ako celok. V spoločnosti sa o nej vytvára obraz ako o nefunkčnom, ťažkopádnom skorumpovanom článku a to len z toho dôvodu, že v radoch sudcov sa našlo zopár takých, ktorí sa možno spreneverili svojmu poslaniu, pričom doposiaľ nie sú právoplatne odsúdení.

A preto dôrazne odmietame:

  • porušovanie základných práv a slobôd garantovaných každému občanovi tohto štátu v Ústave SR;
  • ignorovovanie zásad trojdelenia moci výkonnou mocou v štáte, pri príprave najväčšej reformy súdnictva v dejinách SR, kde je núdzový stav zneužívaný na znemožnenie konštruktívnej diskusie s odbornou verejnosťou;
  • nerešpektovanie princípu prezumpcie neviny či už zo strany vlády, médií a do určitej miery predsedom Súdnej rady vo vzťahu k sudcom, ako aj  odôvodňovanie porušovania Ústavy SR a zákonov zo strany predsedu Súdnej rady počas núdzového stavu;
  • permanentné očierňovanie justície výkonnou mocou pred občanmi SR;
  • zneužívanie núdzového stavu na prijímanie zásadných právnych úprav týkajúcich sa justície (zmena ústavy v časti kompetencií Ústavného súdu SR);
  • bezdôvodné odnímanie sociálnych práv prakticky všetkým občanom SR;
  • odsudzujeme odstraňovanie slobody slova, prísne obmedzovanie spektra prijateľného názoru a následné diskriminovanie občanov s odlišným názorom tým, že sú zosmiešňovaní a ponižovaní. Skutočná sloboda slova nesmie byť limitovaná zhodným názorom. Sloboda slova bez sankcií patrí aj ľuďom, s ktorými nesúhlasíme. Ochrana demokracie a právneho štátu nedemokratickými prostriedkami vedie k ich likvidácii;
  • dôrazne odmietame akékoľvek postihovanie sudcu JUDr. Petra Šamka len za to, že prejavil svoj názor zákonným spôsobom;
  • odmietame teatrálne zásahy polície ( NAKA) za účasti médií, ktoré nesmerujú k spravodlivosti, ale k vyvolávaniu nenávisti a znevažovaniu ľudskej dôstojnosti. V právnom štáte aj kriminálnik má právo na spravodlivý súdny proces a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

My ako sudcovia sme sa zaviazali dodržiavať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy a ako zástupcovia jednej z mocí v štáte, ktorá má kontrolnú právomoc cítime potrebu a zároveň povinnosť upozorniť na udalosti, ktoré sa v našej spoločnosti dejú.

Veríme, že naše slová nebudú popudom k nenávisti a túžbe po pomste od adresátov, ale budú prijate láskavo a s rovnakou pokorou, ako boli písané. Sme v prvom rade občanmi SR, ktorým záleží na tom, akým smerom sa bude uberať naša krásna krajina.

V Bratislave, dňa 25.11.2020

JUDr. Dagmar Buchalová, JUDr. Patrik Števík, JUDr. Eva Bieliková, JUDr. Ayše Pružinec Eren, JUDr. Roman Benedikovič, JUDr. Tibor Gál, JUDr. Michaela Králová, JUDr. Zita Matyóová, JUDr. Milina Jánošková, JUDr. Ivan Ďalak, JUDr. Ivan Antal, JUDr. Júlia Weiserová, JUDr. Iveta Slebodníková, JUDr. Branislav Harabin.

 

Nezabudnite zdieľať, alebo poslať link na petíciu svojim známym prosím.


Miro Martinovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Miro Martinovič bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...