Petícia za zachovanie 400 pracovných miest v spoločnosti Nexis Fibers a.s

My občania Humenného a okolia ,

svojimi podpismi vyjadrujeme podporu zamestnancom spoločnosti Nexis Fibers a.s. a obraciame sa na vládu SR s prosbou o ochranu pred nezákonným postupom, porušovaním zákona a nerešpektovaním elementárnych obchodných pravidiel a zvyklosti zo strany Chemes a.s. Humenné, ktorého postup a praktiky dnes bezprostredne ohrozujú 400 pracovných miest v Humennom a následne aj stovky pracovných miest u ďalších subdodávateľov v regióne.

Situáciou sme veľmi  znepokojení ,pretože sa bytostne dotýka aj života v našom meste ,kde mnohí z nás žijú a pracujú už dlhé roky. Ohrozená je aj budúcnosť mnohých rodín, ktoré sú priamo závislé od fungovania tejto spoločnosti.

Nechceme nič viac, len aby pravda, spravodlivosť a právo boli  najzákladnejšími hodnotami  v našom štáte.  


Zamestnanci Nexis Fibers a.s    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zamestnanci Nexis Fibers a.s bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...