Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám)

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám).

právnik

#101

2018-03-31 18:15

Pokračovanie 2:

Zábavná pyrotechnika, o ktorej hovoríme, patrí do kategórii F1, F2 a F3. Dohľad nad trhom s takouto zábavnou pyrotechnikou podľa § 20 nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu, ktorým je § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Z daného opatrenia vyplýva, že týmto orgánom ochrany trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Jej úlohou o. i. je podľa § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa zisťovať, či výrobky pri ich predaji a používaní sú v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Teraz prichádzajú na rad moje rady pre vás, ktoré z môjho právneho výkladu vyplývajú. Podľa § 4 ods. 2 písm. g) a i) daného zákona SOI využíva pri výkone svojej činnosti o. i. aj podnety od spotrebiteľov. Čiže by ste zrejme mali podať podnet. Dá sa podať aj na stránkach SOI (tu: soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi).
Inšpektor môže na základe výsledkov kontroly v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 a § 8 ods. 1 písm. a) a b) pozastaviť predaj výrobkov, zakázať ich dovoz na trh, etc.

právnik

#102

2018-03-31 18:37

Pokračovanie 3:

Teraz prejdeme k trocha vážnejším veciam. Podľa § 169 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohrozovania zdravia závadnými potravinami alebo inými predmetmi ten, kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie. Vyžaduje sa tu najmenej nevedomá nedbanlivosť, t.j. výrobca nevedel, že svojím konaním môže ohroziť ľudské zdravie, hoci to vedieť mal a mohol. Teda napr. ak bolo povinnosťou výrobcu skontrolovať výrobok a on to neurobil, pôjde tu o nevedomú nedbanlivosť. Ak výrobca výrobok skontroloval, bral do úvahy, že môže spôsobiť poškodenie zdravia, no bezdôvodne sa domnieval, že poškodenie zdravie nespôsobí, pôjde tu o vedomú nedbanlivosť.
Ak však výrobca výrobok skontroloval, bral do úvahy, že môže poškodiť ľudské zdravie, no bolo mu to jedno (teda bol s tým uzrozumený), pôjde o nepriamy úmysel. A tu už sa uplatní § 168 Trestného zákona, teda trestný čin ohrozovania zdravia závadnými potravinami alebo inými predmetmi, avšak spáchaný úmyselne a teda s vyššou trestnou sadzbou. Priamy úmysel nepredpokladám, teda sa ním zaoberať nebudeme.
Teda na vašom mieste by som to riešil takto. Upozorňujem však tiež na ustanovenia o miestnej pôsobnosti Trestného zákona. Neviem, z akej krajiny je výrobca. Nech je však ako chce, berte moje rady iba ako drobný podnet a obráťte sa na advokáta. Nechajte mu túto situáciu posúdiť. Mohlo by tu ísť o vážnu vec, ale ja nie som oprávnený na to, aby som vás zastupoval a necítim sa byť povolaný na to, aby som vám dával rady. Držím vám palce pri prípadnom právnom spore.

právnik

#103

2018-04-24 11:37

Práve som sa dozvedel správu, ktorá mňa osobne potešila a hádam poteší aj vás. Do Národnej rady SR bol včera predložený návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Podľa návrhu sa zábavná pyrotechnika kategórie F2 a F3 bude môcť predávať iba od 28.12. do 31.12. Používať ich je možné iba od 31.12. do 1.1. V ďalších dňoch ich bude možno používať iba so súhlasom obce. Návrh predložili koaliční poslanci, teda ho pravdepodobene schvália. Hoci je to koaličný návrh, osobne ho schvaľujem, presne takto by som to vyriešil ja. Ako už bolo zmienené, škodliviny z pyrotechniky znečisťujú životné prostredie.

Na druhej strane treba riešiť aj nezodpovedných výrobcov pyrotechniky, ktorých pyrotechnika má takýto toxický obsah.

Skurve*ci chote do p*ce

#104 Re: Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením!

2018-12-19 18:02

sona

#105 Čo by sa malo urobit

2018-12-31 22:04

1. Tá pokuta keďže je to priestupok je veľmi nízka  a myslím že by si aj priestupok zaslúžil vyššiu hodnotu

2. Tie otrasne petardy s rakety atd. f2 a F3 a ďalšie by predsa nemuseli búchať a produkovať až detonacie

 

právnik

#106 Re: Čo by sa malo urobit

2019-01-01 12:54

#105: sona - Čo by sa malo urobit 

Myslím si, že viac ako zvýšenie pokuty za priestupok by sme sa mali sústrediť na zvýšenie vymožiteľnosti daného práva. Vezmite si, že celá tá silvestrovská šaráda je svojim spôsobom rušenie nočného kľudu, lebo v zákone o priestupkoch neexistuje absolútne nijaké ustanovenie, že za rušenie nočného kľudu sa podobné oslavy nepovažujú. Ale skúste o polnoci zavolať na mestskú políciu a nahlásiť im to. Na 99 % vás vysmejú, hoci z právneho hľadiska majú povinnosť dostaviť sa na miesto spáchania priestupku, obnoviť pôvodný právny stav a zistiť identitu priestupcu. Nuž, nech to skúsia, držím im palce...

Pokiaľ viem, tak zábavná pyrotechnika má viacero druhov. Nevyznám sa v tom úplne dopodrobna, ale tie otrasné výbuchy a detonácie produkujú tzv. piráty, čo je, myslím kategória F2. Vlani na Silvestra u nás niekto na Silvestra zhadzoval takéto piráty z okna nad nami. Odvážim sa tvrdiť, že človek, ktorý to zhadzoval, bol absolútny kretén, lebo keby nám to dopadlo na okený parapet, kompletne by nám to vybilo okná. Ale čo narobíte s ľudskou hlúposťou. Problémom je, že piráty sú, myslím, kategória F2 a do kategórie F3 patria petardy, produkujúce ohňostroje (aspoň myslím, nevyznám sa v tom presne). Každopádne, vždy som tvrdil, že piráty sú jednoznačne väčším nebezpečenstvom ako tie petardy, produkujúce ohňostroje.

Nech je už, ako chce, som zvedavý, či sa bude konečne riešiť zodpovednosť výrobcov zábavnej pyrotechniky za to, že ich produkty znečisťujú životné prostredie. Vyššie som priložil dôkladnú právnu analýzu, ale ako vidieť, nikomu sa s nimi nechce ísť do sporu.

Rád by som upriamil pozornosť na novú právnu úpravu, § 52 ods. 10 zákona o výbušninách:

10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi21a) len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.

Nuž, nech každý posúdi, či predajcovia pyrotechniky toto ustanovenie dodržiavajú.

právnik

#107

2019-01-01 15:52

Faktom je, že zábavná pyrotechnika má síce pekný estetický efekt, no znečisťuje životné prostredie svojimi nebezpečnými exhalátmi. Zábavná pyrotechnika je voľne dostupná na predaj každému, a veľmi veľa ľudí si chce na Silvestra užiť takúto adrenalínovú zábavu. Problémom je, že ešte pred tým, ako vyrazia von, sa doma zvyknú "posmeliť" pohárikom niečoho tvrdšieho, a výsledkom neraz je neodborná manipulácia s nebezpečnými petardami. Rád by som vedel, koľkí z tých, ktorí idú delobuchy púšťať, si pred ich aplikáciou prečítajú návod na použitie. A niektorým sa ani nechce ísť von, tak sa vyklonia z okna a vyhodia zopár pirátov. Čo nás po susedoch v dolných poschodiach, však? Keď nám to tí kreténi vlani púšťali z okien vyšších poschodí, bola už taká tma, že stopercentne nevideli, kam to púšťajú - keby sa tam dole niekto vtedy nachádzal, zabilo by ho to. Keby nám to spadlo na okenú parapetu, vybilo by nám to okná. Ako hovorím, nad hlúposťou a nezodpovednosťou podaktorých ľudí sa mi otvára nožík vo vrecku.

Len taký drobný nápad pod čiarou na zamyslenie. Už roky sa vždy o polnoci dívam von z okna na tie oslavy, a všimol som si, že niektorí sa rozhodli namiesto vypúšťania petárd vypustiť niekoľko lietajúcich lampiónov. Aj včera som na oblohe dva videl, a tiež pred dvoma rokmi. Je to celkom pekná zábava, a hoci je na rozdiel od petárd menej hlučná, myslím si, že vypustením "flotíl" takýchto lampiónov by sa dali vytvoriť krásne momenty. Samozrejme, vyžaduje to trochu viac rozmýšľania, čo niektorým jedincom s IQ nižším, ako je dnešný dátum, nevyhovuje, no výsledok rozhodne nie je zlý. Životné prostredie sa neznečisťuje, hrozí iba jediné nebezpečenstvo - ak nejaký lampión nezhorí ešte vo vzduchu a spadne dolu niekam do senníka, môže spôsobiť požiar. Ale ruku na srdce, požiar môžu rovnako tiež spôsobiť aj delobuchy.

Slimboyfat

#108 Nesuhlasim

2019-01-02 21:49

Zakazat predaj zabavnej pyrotechniky iba podpori domacu vyrobu. Poznate malo bezprstych? Tak do toho - zakazte to.


Hosť

#109

2020-01-02 17:24

Ohnostroj skodi to aj nadsenemu divakovi a samotnemu odpalovacovi. Dychaju tazke kovy a chemiu vo vzduchu. Zinok, arzen, lithium, antimon, barium, med sodik, rubidium, chloricnan draselny, horcik... 


Hosť

#110 Re: Nesuhlasim

2020-01-02 17:27

#108: Slimboyfat - Nesuhlasim 

to bolo kedysi, ked bola zakladna vojenska sluzba alebo ako vo filme obecna skola po vojne. zohnat tie latky uz nieje take lahke, a kto ma zbrojak na nakup nabojov, tak ich nebude rozoberat. Ludi co ich to potrha bude minumum. A tak im treba. nech ich roztrha. Taki co robia niekde s tym materialom a bezny clovek to dne tazko kupi. Iba sibnuta spodina. Tej mi luto nieje.

Mirocop

#111

2020-01-03 14:12

Fašisti, odpáľte do prdele.


Hosť

#112 Re: Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením!

2020-01-05 20:44

#1: Peter Kočvara - Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením! 

susedov cokel knuci kazdu noc a oni sa idu posrat z toho ze raz v roku buchaju decka petardi

právnik

#113 Re: Re: Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením!

2020-01-06 11:49

#112: - Re: Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením! 

To má byť čo za argument? Rušením nočného kľudu sú tak vami zmieňované prejavy psa, ako aj búchanie petardami. A ak máte v sebe nejakú tú súdnosť, musíte uznať, že spoločenská nebezpečnosť, vyplývajúca z búchania petardami je oveľa vyššia, ako pri kňučiacom psovi.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook