Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám)