Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 Celkovo Názov petícieVytvorené
74 74 Petícia humanitárna pomoc pre trpiacich ľudí v Donbase.
My ako občania Slovenskej republiky, žiadame o okamžitú humanitárnu pomoc, pre trpiacich etnických Rusky hovoriacich ľudí Donbasu, Donecká a Luhanska!!! Žiadame týmto vládu Slovenskej republiky, aby poskytovala pravidelne humanitárnu pomoc, pre vojnou trpiacich civilistov Donbasu, Donecká a Luhanska a zároveň poskytla útočište, pre týchto trpiacich ľudí dočasný azyl a pomoc, ktorú títo ľudia veľmi...
2017-02-11
73 73 Petícia za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur
Petícia. Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, výjazd Svätý Jur, smer Pezinok.   Doterajší stav: Napriek tomu, že hore uvedená križovatka je riadená dopytovou svetelnou signalizáciou, dochádza v uvedenej križovatke a jej okolí veľmi často ku kolíznym a potencionálne kolíznym situáciám vzhľadom na prejazd vozidiel idúcich po hlavnej ceste, nerešpektujúcich svetel...
2017-04-11
73 74 Petícia za výstavbu optickej siete v Senci
Občania mesta Senec,  občania pracujúci a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí Petícia adresovaná:  primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a  MsZ mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec My, dolupodpísaní občania mesta Senec, majitelia nehnuteľností v meste Senec, občania pracujúci  a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v ...
2017-01-22
72 30 318 Petícia za zrušenie vlakov zadarmo
My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s populistickým a nezodpovedným návrhom vlády Roberta Fica o vlakoch zadarmo. Vieme, že nič nie je zadarmo a všetky náklady budú hradené z daní nás, daňovníkov. Vyzývame vládu Roberta Fica, aby peniaze radšej použila na modernizáciu Slovenska, aby investovala do vedy a výskumu a vzdelania mladých, ktoré Slovensku prinesie násobn...
2014-11-04
72 72 Petícia na podporu presadenia verejných záujmov pre všetkých slušných obyvateľov Mesta Bánovce nad Bebravou (Uzavrená)
My, občania Mesta Bánovce nad Bebravou a všetkých prímestských častí, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, podávame túto petíciu, ktorou žiadame vedenie mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z mandátov udelených od nás voličov a prioritne riešili otázky týkajúce sa...
2017-04-20
67 189 SPOLOČNÁ VÝZVA ZA MIER všetkým svetovým lídrom a nielen im
Toto je výzva adresovaná všetkým lídrom, politikom, diplomatom, poradcom, funkcionárom bezpečnostných zložiek atď, aby v sebe našli dostatok vnútornej pokory, súcitu, rešpektu a odhodlania, urobiť pre dosiahnutie mieru a obnovenie medzinárodnej spolupráce všetko, čo je v ich silách. História nám totiž pripomína, že práve politici a lídri stáli za rozhorením väčšiny krvavých konfliktov, v ktorých p...
2015-03-18
66 574 Pohotovosť v Šamoríne
PETÍCIA Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.     My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali p...
2016-11-22
64 64 Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe
My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob, poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby "telocvične" pre školu na ul. Školská, ktorá z dôvodu neexistencie telocvične nemá ani schválený prevádzkový poriadok, pričom bez telocvične je priamo ohrozená budúcnosť školy. Rovnako pre deti a obyvateľov v obci nie sú k dispozícii žiadne verejné...
2017-01-30
63 64 Petícia proti živelnej výstavbe v Kráľovej pri Senci
My, obyvatelia a priatelia obce Kráľová pri Senci, sa touto petíciou obraciame na obecné zastupiteľstvo a žiadame nasledovné: 1.: ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV Stromy pri Čiernej vode tvoria nenahraditeľnú úlohu vetrolamov a pomáhajú tlmiť hluk z vyťaženej štátnej cesty č. 62. Pokračovanie vo výrube by spôsobilo nenahraditeľnú škodu, ktorú nie je možné jednoducho nahradiť zasadením nových stromov. 2.:...
2017-08-16
61 61 Žiadame potrestať Jána Benčíka za ohováranie
Podľa Ústavy SR, článok 26, má každý právo na slobodu prejavu.  Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  OBMEDZENIA A POVINNOSTI Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť ZÁKONOM, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločno...
2017-01-30
60 93 Potravinová sebestačnosť Slovenska.
      Slovensko nie je potravinovo sebestačné a od tohto cieľa ho delí ešte poriadny kus cesty. Zastúpenie domácich potravín na pultoch obchodných reťazcoch je stále veľmi mizivé. Dve tretiny našej krajiny tvoria horské a podhorské oblasti, štyridsať percent územia je zalesneného a máme dva a štvrť milióna hektárov ornej pôdy, lúk a pasienkov, ( veľká časť je v rukách zahraničných investorov) čo...
2017-09-08
59 59 PETÍCIA Zámok Hlohovec (Uzavrená)
My, podpísaní obyvatelia mesta Hlohovec, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci, aby nevypovedali platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi Občianskym združením Zámok Hlohovec a Mestom Hlohovec, ale aby táto zmluva zostala v platnosti a aby Občianske združenie Zámok Hlohovec mohlo naďalej vykonávať pozitívnu dobrovoľnícku činnosť na hlohovskom zámku v prospech všetkých občanov....
2017-05-12
59 59 Odvolanie Roberta Fica
My občania Slovenskej republiky , žiadame odvolanie premiéra Roberta Fica , už neznesieme sa pozerať na jeho klamstvá , kotré nám stále hovorí a žiadame preverenie pracovných podmienok na Slovensku , nakolko vela ludí je novodobymi otrokmi v zahraničných firmách ...
2017-02-16
59 59 Petícia za sfunkčnenie parkového osvetlenia v parku na Rešetkova/Laskomerského
V mene viacerých rodín s deťmi v okolí parkuRešetkova/Laskomerského, prosím o podporu za sfunkčnenie osvetlenia v parku, do ktorého sa investovali tisícky EUR a zatiaľ zbytočne....
2017-11-13
58 2 169 ROVNAKÚ ODMENU ZA PRACU - ako v Nemecku.
MY, dolepodpísaní občania Slovenska, tu žijúci, pracujúci, i nezamestnaní, tiež dôchodcovia, nechceme odchádzať za obživou do zahraničia. CHCEME  dôstojne žiť vo svojej krajine. CHcem byť so svojimi rodinami, deťmi, priateľmi a pracovať, tvoriť pre blaho nás všetkých - TU DOMA NA SLOVENSKU v mestách a obciach ! Žiadame ROVNAKÉ MZDY, odmeny, ohodnotenie za vykonanú prácu, za službu, i dôchodok, ...
2016-01-17
57 60 Začnite tunelovať skôr!
PETÍCIA za skorší začiatok prác na úseku D1 Turany – Hubová. My, obyvatelia Turca, Liptova a slovenskí motoristi čakajúci na dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o urýchlenie prípravných prác pri Krpelianskej priehrade a pri Stankovanoch a posunutie začiatku razenia tunelov a ukončenia výstavby úseku o 2 roky skôr. Dňa 18.5.2017 Minister...
2017-05-29
57 406 Petícia za odvolanie primátora mesta Poprad, Ing. Jozefa Švagerka
Vzhľadom k množstvu nejasností ohľadom diania na MsÚ Poprad a nezvládnutiu primátorskej funkcie, my, občania mesta Poprad, navrhujeme odvolalanie primátora mesta Poprad, Ing. Jozefa Švagerka. To čo tu stihol primátor Švagerko (KDH) narobiť len za prvý polrok je jedna veľká hanba. On a jeho viceprimátoriWzoš (odídenec z KDH, odídenec z SDKÚ, momentálne nezávislý) a Gašper (nezávislý) už stihli vyro...
2015-06-12
55 255 ZA ZRUŠENIE LETNÉHO ČASU NA SLOVENSKU.
         Žiadame EÚ a vládu SR, aby sa v SR zrušili letný čas.   Je to zbytočné.   A robí to ľudom zdravotné problémy.  ...
2016-10-30
51 54 Petícia za zavedenie novej autobusovej linky v lokalite Machnáč v bratislavskom Starom Meste
Vyzývame primátora Iva Nesrovnala, poslancov mestského zastupiteľstva a Dopravný podnik Bratislava, a. s., aby zriadili novú minibusovú linku v lokalite Machnáč, ktorá by spojila obchodné centrum Kaufland-Patrónka  s lokalitami na Búdkovej a Drotárskej ceste, Mudroňovej, Jančovej, Tichej ulice a Červený kríž s Mlynskou dolinou. Sme presvedčení, že nová minibusová  linka bude slúžiť verejnosti, hla...
2017-10-21
50 50 Proti vytvoreniu jednej základnej školy
My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kolárove, primátora mesta Kolárovo a Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky, aby nedopustil vyradenie Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení a nedopustil zaradenie elokovaného pracovisk...
2017-02-01
49 460 Petícia za vystúpenie z Európskej únie
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhvyhlásil referendum s nasledovnými otázkami: 1. Súhlasite s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? 2. Súhlasíte s tým, aby bol islam v Slovenskej republike vyhlasený za ideológiu smerujúcu k potláčaniu    práv a slobôd občanov?...
2015-09-10
48 47 Petícia za degradovanie Andreja Danka na vojaka
JUDr. Andrej Danko bol nedávno povýšený do hodnosti kapitán. Bohužiaľ, ani výložky mu nedodali potrebnú úroveň, slušné spôsoby či charakter. Menovaný aj naďalej svojím konaním a vystupovaním znevažuje celý dôstojnícky zbor, dáva nesprávny morálny a hodnotový vzor vojakom v aktívnej službe, ako aj znechucuje a pohoršuje civilistov.  Týmto vyzývame ministra obrany Petra Gajdoša, aby bránil česť a d...
2017-04-26
46 90 Stop Exekúcií
Gratulujem všetkým, ktorí ani raz za život nezmeškali nejakú platbu, nepomýlili sa pri zadávaní údajov, nezabudli na pokutu od revízora či policajta. Za bežný ľudský omyl sa totiž na Slovensku platí poriadne draho. Trest sa volá exekútor. Sú to neuveriteľné príbehy, ktorých obete ma informovali osobne či mailom. Jeden pán dlhoval mestu šesť eur za akýsi poplatok, týkajúci sa komunálneho odpadu. Ko...
2017-10-16
44 44 Peticia proti neznesitelnemu zapachu z furmy Saneca Hlohovec
dobry den touto cestou spisujem peticiu  za vyriesenie problemu neznesitelneho smradu ktory sa siri z firmy Saneca pharmaceutical Hlohovec a obtazuje rodiny a obyvatelov uvedeneho mesta...
2017-09-07
43 9 414 Petícia za zvýšenie rodičovského príspevku a prídavku na dieťa!
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame, aby sa kompetentní zamysleli nad matkami, ktoré poctivo vychovávajú svoje milované deti z 203 €. Teraz ste si určite povedali: „Z 203€?“. Áno, z tejto smiešnej sumy, ktorú dostávajú matky mesačne ako rodičovský príspevok, ten však ani len z ďaleka nepokryje všetky náklady na ich deti.  Dozvedeli sme sa skvelú správu, začiatkom roka nám zvýš...
2016-01-07
43 43 Žiadosť k prešetrovaniu výskytu salmonely na ZŠ Ivanka pri Dunaji
  Vzhľadom na informacie zverejnené na Facebookovom statuse https://www.facebook.com/groups/97141655303/permalink/10158683346210304/ a z týchto informácii vyplývajúcom nesúlade vo vyjadreniach dotknutých inštitúcií, ako podporu žiadosti rodiny Štefanidesovej podanej dňa 29.5.2017 na Obecný úrad Ivanka pri Dunaji Na základe §3 a §4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o z...
2017-06-07
43 58 Zastavenie výrubov stromov na Slovensku!!!
My podpísaný občania žiadame zastavenie výrubu stromov v každej oblasti Slovenska. My mladý ľudia, ktorí sa vraciame domov z ďaleka a prichádzame do našich rodných krajov slovenských, žiadame o prehodnotenie pri výruboch stromov, vo všetkých oblastiach. Stromy, ktoré rastú v týchto krajoch sú pokladom pre celé Slovensko, prečo si nemôžeme podobne ako Kanada chrániť naše bohactvo a v prípade najväč...
2017-11-06
43 43 Petícia za vzdanie sa mandátu (Uzavrená)
Touto petíciou žiadame odstúpenie poslancov MZ v Moldave nad Bodvou: Ing. László Köteles Ing. Július Grulyo Ing. Imrich Ikrényi Ing. Ľubomír Somodi Bc. Erika Čajkovská Oľga Kiš-Pálová Mgr. Gabriela Janičová Iveta Kmeťová...
2017-04-07
43 101 PETÍCIA ZA NAHRADENIE PALMOVÉHO OLEJA INÝM OLEJOM pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o.
PETÍCIA ZA NAHRADENIE PALMOVÉHO OLEJA INÝM OLEJOM podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Palmový olej je v súčasnosti najpoužívanejším rastlinným olejom na svete, avšak stále sa nedarí zmierňovať negatívne následky jeho produkcie a procesu spracovania. Palmový a palmojadrový olej sa vyrába z plodov palmy olejnej a preukázateľne patrí k najväčším ekologickým kata...
2017-12-10
43 1 587 Mezinárodní petice ZA MÍR - POSELSTVÍ dobrým lidem AMERIKY
My svobodní občané, iniciátoři a autoři mezinárodní petice z křesťanských zemí Europy - Slovenské, České, Moravské, Slezské a Maďarské, vyzýváme vás všechny občany dobré vůle, aby jste svým podpisem podpořili tuto petici: Ne válkám! CHCEME MÍR a HARMONII pro EVROPU a CELÝ SVĚT. Požadujeme okamžité odstoupení a potrestání politických zločinců, kteří dovedli Evropu a celý svět na okraj III. světov...
2015-09-08
43 1 587 Petition für das Herz der Welt – für die Erhaltung des Friedens und Harmonie im Europa
Wir, die freie Burger der kristlichen Europa, die Ungaren, Slowaken, Tschechen, Mahren und Schlesier, als internationelle Iniziatoren und Vervasser dieser Petition, rufen alle gutmütige Bürger Europas auf, diese Petition mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Wir sagen nein zu allen Kriegen ! Europeer, heilen wir Europa – das Herz der Welt ! Wir wollen Frieden und Harmonie in Europa. Wir verlan...
2015-09-08
43 1 587 International Petition for PEACE - MESSAGE to good US People
We, independent citizens, initiators and authors of the international petition from the  European Christian Countries - Slovakia, Czech Republic and Hungary, encourage all citizens of good will all the European countries to support this petition by your signature: No war! We Europeans do really want Peace and Harmony for Europe and the World. We demand the immediate resignation of politicians and...
2015-09-08
43 1 587 Proclamación internacional por la paz: Este es un mensa para toda la gente
de buena voluntad del continente Americano: Nosotros los ciudanos, autores e iniciadores de esta petición internacional de los países cristianos de Europa como som: Eslovaquia, republica Checa y Hungruia les pedimos a Ustedes a todas aquellas personas de buena voluntad que con su firma apoyen esta petición. No a las guerras! Queremos paz y harmonia para toda Europa y para todo el mundo: Por es...
2015-09-08
43 1 587 PÉTITION INTERNATIONALE POUR LA PAIX - Nos bonnes personnes AMÉRIQUE
Mes libres citoyens, les initiateurs et les auteurs de la pétition des pays International Christian européennes - la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, nous  encourageons toutes les personnes de bonne volonté à son soutien en signant cette pétition: Pas la guerre! Nous, Européens, voulons la paix et l'harmonie pour l'Europe et le monde. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la politique...
2015-09-08
43 1 587 Petíció a világ szívéjért - az európi béke és harmóniá megteremtéséért
Mi, a keresztény Magyarország, Szlovákia, Csehország, Morvaország és Szilézia szabad polgárai, ennek a petíciónak a nemzetközi kezdeményezői és létrehozói, felhívjuk Európa összes jóindulatú polgárát, hogy aláírásával támogassa ezen petíciót. Nemet mondunk minden háborúnak ! Európaiak, gyógyítsuk meg Európát a föld szívét ! Békét és harmóniát szeretnénk Európában. Követeljük a közéletből a politik...
2015-09-08
43 1 587 Международная петиция ЗА МИР – ПОСЛАНИЕ всем добрым людям АМЕРИКИ
Мы, свободные граждане, инициаторы и авторы международной петиции, из христианских стран Европы – Словакии, Чешской республики и Венгрии, мы призываем вас, всех людей доброй воли своей личной подписью поддержать эту петицию. Нет войне! Мы хотим мир и гармонию для Европы и всего мира. Мы требуем чтобы немедленно покинули свои посты и были наказаны все политические преступники, те, кто привели Евр...
2015-09-08
43 1 587 Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY
My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu: Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III...
2015-09-08
40 66 STOP cirkusom so zvieratami na Slovensku
Človek by sa mal zamyslieť, aká je skrytá tvár cirkusov a v akých podmienkach je zviera trénované. Samozrejmé je, že túto stránku Vám cirkus neukazuje. Treba si uvedomiť, že pre zviera nie je prirodzené jazdiť na bicykloch, stáť na hlavách alebo skákať cez ohnivé kolesá. Tieto veci nepredvádzajú preto, že chcú, ale preto lebo sa boja ich neurobiť. Existujú svedectvá a rôzne dôkazy.  Zvieratá sa v...
2017-10-17
38 46 Zrušenie poplatkov pri dovoze z krajín mimo EÚ
Týmto vyzývam všetkých občanov SR, aby sa postavili neustálemu zdieraniu ťažko pracujúcich ľudí. Nedovoľme vláde, aby nás okrádali o naše ťažko zarobené peniaze poplatkami a daňami. Neustále nám sľubujú vyššie platy, lepšie životné podmienky, ale je to stále len horšie. Na Gemeri ľudia nepresiahnu ani 400eur na výplatných páskach. Z čoho majú vyžiť? Ako môžu pri takom malom plate uživiť rodinu? Ke...
2017-07-23
38 39 Petícia Za zrušenie objektu strelnice v Rusovciach
My, dolu podpísaní obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rusovce vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť s umiestnením a aktívnym využívaním zariadenia Ministerstva vnútra SR za účelom výcvikovej streľby. Už niekoľko rokov je toto zariadenie zdrojom nadmierneho hluku, ktorý je neúnosne rušivý. Naviac, podľa vypracovaného znaleckého posudku odborníka na balistiku, je toto zariadenie nevhodne umiestnené...
2017-01-20
37 30 724 Peter Petras opatovne ziskanie Rainerovej chaty
Podpora cloveku, ktory nieco vybudoval a poctivo spravuje......
2014-05-03
36 38 Minimálna čistá mzda 800 eur pri 8 hodinovom pracovnom čase.
Viac peňazí pre zamestnancov = viac peňazí v obehu = rast podnikateľského prostredia = vznik dostatku nových pracovných miest. (http://kuruc.blog.sme.sk/c/369266/mzda.html)...
2017-01-23
33 940 Loď Ondava patrí na Ondavu (Veľkú Domašu)
Vážený pán predseda vlády, my, dole podpísaní občania, Vás prosíme, aby ste nám pomohli a podporili dobrú myšlienku, ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu, zvýši zamestnanosť a zlepší kvalitu života na východnom Slovensku.   Vodná nádrž Veľká Domaša je tretia najväčšia priehrada na Slovensku a zároveň jediná rekreačná oblasť s dlhoročnou históriou, ktorá nemá žiadnu vyhliadkovú loď.   Existuje...
2016-05-24
33 33 Odobrat kapitansku hodnost Andrejovi Dankovi.
Je dehonestujuce a neakceptovatelne akym sposobom sa Andrej Danko dostal k hodnosti kapitana.Minister obrany Peter Gajdos svoje rozhodnutie obhajil vyjadrenim "rozkaz je viac ako zakon" a za svojim rozhodnutim si stoji aj napriek tomu ,ze odporuje vlastnym kriteriam pre udelovanie hodnosti.Zakony by mali byt pre vsetkych rovnake bez rozdielu spolocenskeho postavenia co je aj cielom tejto peticie....
2017-01-26
32 876 PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
PLATFORMA - PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ POČUTÉ – CRC/C/GC/12 – 6-2016   článok vystihujúci problematiku: https://dennikn.sk/blog/zitnanska-zdokonaluje-system-syndromu-zavrhnuteho-rodica/ - podporte túto petíciu -   PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých   https://www.slov-lex.sk/leg...
2016-06-08
32 32 Petícia proti chybným prioritám mesta Hlohovec.
Podpisom tejto petície vyjadrujem nesúhlas, aby mesto Hlohovec investovalo tie, poslancami 18. mája 2017 odhlasované vysoké investície do zámku, pokiaľ sa najprv nevyrieši otázka dopravy, nemocnice na úrovni aká prináleží mestu s väčším počtom obyvateľov než 20.000, kultúrneho domu a infraštruktúry vodovodných sietí a žiadam, aby poslanec MsZ Hlohovec/primátor mesta Hlohovec, ak sa k týmto, obyvat...
2017-06-27
32 4 911 Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu
My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu. Ako opatrenie na zníženie verejného dlhu, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu do ukončenia volebného obdobia 4. rokov, každému neprítomnému poslancovi v rokovacej sále počas 25. a 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa síce zapísal do prezenčnej listiny – al...
2013-11-10
31 608 Petícia za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati KE-BA
Na základe informácie uverejnenej v článku na stránke http://ekonomika.sme.sk  23.11.2015 o 11:00 si dovoľujeme spísat túto petíciu za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati Košice-Bratislava, a súčastne na všetkých existujúcich linkách železničnej dopravy na Slovenskom trhu. Máme v záujme podporovať kvalitné služby a kvalitnú konkurenciu na slovenskom trhu, keďže či už minister dopravy I...
2015-11-23
31 150 Vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie (SLOVXIT)
Európa, sa po rozhodnutí Veľkej Británie ocitla na rázcestí. Začínajú sa ozývať ďalšie a ďalšie hlasy z mnohých krajín Európy, či už sa jedná o Taliansko, Holandsko alebo Švédsko , ktoré volajú po vystúpení z Európskej únie. Tento rázny krok je prvou kockou domina, ktorá bola zhodená. Môžeme nasledovať krajinu, ktorá bola obrovskou veľmocou a podniknúť kroky, vďaka ktorým nás blížiaci kolaps nezas...
2016-06-24
31 43 Odchod do starobného dôchodku
Už väčšina dnešných dôchodcov, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku vo veku 62 rokov sú totálne psychicky aj zdravotne vyčerpaní a len čakajú kedy môžu už ísť do starobného dôchodku. Mám to vvnímať tak, že treba nás úplne zničiť, aby sme sa dôchodku ani nedožili?  Zásadne nesúhlasím s predlžovaním dôchodkového veku!!!      ...
2017-09-17
Facebook