Petícia proti novele zákona o ÚPN

Výzva poslancom NR SR proti prijatiu novely zákona  č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa.  

Vážené panie poslankyne a páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Žiadame vás, aby ste nepodporili poslanecký návrh novely zákona  o pamäti národa, ktorý do Národnej rady SR predložila skupina poslancov za strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Predkladatelia údajne chcú „zaviesť efektívny a predovšetkým transparentný model riadenia“ a odstrániť „nedostatky aplikačnej praxe, ktoré vznikli počas doterajšej existencie tejto verejnoprávnej inštitúcie“. 

Ako dcéry politických väzňov pozorne sledujeme činnosť ústavu a jej výstupy. Práve v poslednom období sme začali intenzívne pociťovať zmysluplné aktivity ústavu smerom k širokej verejnosti a  aj voči priamym obetiam zločinov totality. Činnosť ústavu nie je zatvorená v archívoch, naopak, aj z našich osobných svedectiev čerpá informácie a nám pomáha hľadať čriepky do mozaiky obrazov našich stratených rodičov, takých dôležitých pre každého človeka. 

My sme ešte autentickými svedkami zločinov komunizmu, ako deti rodičov, ktorí boli nespravodlivo prenasledovaní, mučení, väznení alebo odvlečení do gulagov. Naše rodiny boli rozbité a v detstve sme veľmi intenzívne cítili faloš hesiel o budovaní mieru a šťastnej budúcnosti. Rovnako falošné nám pripadajú aj dôvody, ktoré uvádzajú predkladatelia novely. Ak by ich návrhy prešli, neviedlo by to k zvýšeniu transparentnosti, ale naopak. Rozhodujúci a „zodpovedný“ by bol „kolektívny orgán“ z pozadia manipulovaný podľa potrieb držiteľov moci. A o to podľa nás ide: mať moc manipulovať s pravdou, odmeňovať trafikami „našich ľudí“ a ochraňovať pohrobkov komunizmu a jeho aktívnych pomáhačov.

Siahať na pamäť a svedomie národa je trestuhodný čin poškodzujúci odkaz obetí, ktorý je výzvou, aby sa pravda, sloboda a spravodlivosť nemuseli rodiť z ľudského utrpenia.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci. Svojím rozhodnutím o zrušení Mečiarových amnestií ste urobili významný krok k tomu, aby sa spravodlivosť na Slovensko vrátila a začala platiť pre každého. Nezastavujte ju teraz tým, že likvidáciou nenahraditeľnej činnosti Ústavu pamäti národa zabránite ukazovať na zločiny fašizmu i komunizmu a naprávať krivdy, ktoré nesmú prejsť do zabudnutia.

Na našich tričkách máme nápis „Odpustili sme“, ale stále čakáme, že politickým väzňom a ich rodinám niekto povie „prepáčte“.  Predložená novela zákona však namiesto „prepáčte“, hovorí „už s tým dajte pokoj“. Prosíme, aby ste nedovolili prijatie likvidačnej novely zákona o pamäti národa.  

 

V Bratislave, 2. júna 2017.  

 

Dcéry politických väzňov: Janka Šípošová, Mária Jurčovičová, Naďa Evansonová, Katarína Deáková, Jana Jurčovičová, Iveta Pustajovská      kontakt: janka.siposova@icloud.com

 

 

 

 

 


Janka Šípošová    Kontaktujte autora petície