Povinné zverejňovanie miezd v pracovných ponukách

My, občania Slovenskej republiky, 

svojím podpisom žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala zákon na zavedenie povinnosti pre zamestnávateľov uvádzať v pracovných ponukách informáciu o výške ponúkanej mzdy. 

Trh práce, tak ako trh výrobkov a služieb, môže dobre fungovať iba vtedy, ak sú účastníci trhu informovaní. Momentálne sme v situácii, že na pracovnom trhu iba firma disponuje informáciou o cene práce, ktorú je ochotná vynaložiť na pracovné miesto. Zamlčiavaním tejto informácie firmy zámerne vytvárajú konkurenciu na strane zamestnancov: miesto dostane porovnateľný uchádzač, ktorý si vypýta menej.

Ak ale firma zverejní, že na pracovné miesto rozpočtuje, napríklad, minimálne 1000 euro v hrubom, uchádzač vie, že si nemusí pýtať menej ako je 1000 euro. Nemusí sa báť, že prestrelí, keď si vypýta 1000 eur. Nemusí sa báť, že prestrelí príliš, keď si vypýta 1100. Vďaka povinnému zverejňovaniu platov v pracovných inzerátoch sa na trhu práce odstráni informačná asymetria, kedy firmy vedia a zamestnanci nie. Odstráni sa konkurencia na strane zamestnancov (kto ponúkne menej) a nastolí sa konkurencia na strane firiem (ktorá ponúkne viac). 

Prieskum, ktorý uskutočnil portál karierainfo.zoznam.sk, preukázal, že až 99 percent uchádzačov o zamestnanie si želá vidieť informáciu o mzde v pracovnej ponuke, a že až 72 percent personálnych agentúr si myslí, že mzda by v pracovných ponukách uvádzaná byť mala. V Rakúsku májú firmy povinnosť zverejňovať platy v pracovných ponukách zo zákona.

Zavedenie rovnakej povinnosti zverejňovať mzdy, resp. mzdové rozpätie v pracovných inzerátoch aj u nás, bude mať tieto prínosy:

  1. Sprehľadní a stransparentní sa trh práce.

  2. Postavenie zamestnanca, ktorý má logicky slabšie postavenie ako firma, sa voči nej vyrovná.

  3. Uchádzači sa nebudú báť vypýtať si aspoň ponúkané minimum, prípadne niečo navyše.

  4. Zamestnávateľ stratí schopnosť licitovať o najlacnejšieho záujemcu o prácu. Dôjde ku konkurencii na strane firiem.

  5. Záujemca uvidí, či má vôbec zmysel uchádzať sa o zverejnené pracovné miesto, či má zmysel cestovať na konkurz, absolvovať viackolové pohovory, brať si dovolenku v práci kvôli absolvovaniu pohovoru.

  6. Transparentný trh práce, kde sa v pracovných inzerátoch zverejňujú mzdy, pomôže študentom sa lepšie rozhodnúť o svojej budúcej kariére, o svojom budúcom smerovaní.

  7. Zverejnené mzdy pomôžu súčasným zamestnancom sa lepšie rozhodovať v tom, či a na akú pozíciu sa rekvalifikovať.

  8. Odstráni sa rodová diskriminácia, kedy na tej istej pozícii zarába muž viac ako žena, prípadne diskriminácia na základe veku.

  9. Vďaka transparentnejšiemu trhu práce sa v našej spoločnosti zintenzívni diskusia a takisto vyjednávania o primeranej odmene za prácu

 

Petíciu iniciuje
občianske združenie Pracujúca chudoba
www.KoniecNizkymMzdam.sk
FB: Pracujúca chudoba

male_logo_obdlznik_PracujucaChudoba-logo-obdlznik-farebne.png


OZ Pracujúca chudoba    Kontaktujte autora petície