Nahradenie palmového oleja iným olejom vo výrobkoch spoločnosti Sedita

PETÍCIA

 

Za nahradenie palmového oleja iným olejom vo výrobkoch spoločnosti Sedita

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Palmový olej sa vyskytuje vo vyše polovici výrobkov, ktoré denne používame. Spoločnosti ho používajú najmä preto, že je veľmi lacný. Okrem priaznivých vlastností má však aj mnoho nedostatkov, nad ktorým by sme sa mali zamyslieť pri jeho používaní.
Zo zdravotného hľadiska nepôsobí príliš dobre na ľudský organizmus. Obsahuje veľké množstvo nasýtených mastných kyselín (pre porovnanie v 100 g repkového oleja sa nachádza 7 g nasýtených mastných kyselín a v 100 g palmového oleja 49 g),čo vedia k upchávaniu ciev a následne môže viesť k infarktu.
Jedným z najväčších producentov palmového oleja je Indonézia. Pestovanie palmy olejnej, z ktorej sa olej vyrába, patrí k najväčším ekologickým katastrofám posledných rokov. Vyše polovica plantáží je na miestach pôvodných dažďových pralesov. Pralesy sú nelegálne vypaľované, čo vedie k vysokej produkcii skleníkových plynov. Životnosť palmy je maximálne 30 rokov, no potom  pôda ostáva neúrodná a spustnutá a už sa na nej nedá nič dopestovať. Táto situácia taktiež vedie k vymieraniu vzácnych druhov zvierat, ktoré prichádzajú o život pri vypaľovaní pralesa, sú vyhnané z pôvodného domova a uháňané miestnymi, ktorí sú platení za ich zabitie kvôli poškodzovaniu paliem.
Miestnym táto situácia spôsobuje tiež problémy, lebo nadnárodné firmy si nelegálne prisvojujú ich pozemky, zamestnanci sú ohodnotení veľmi neadekvátne a pesticídy zo spracovateľských tovární sa dostávajú do riek a pitnej vody, čo im spôsobuje zdravotné ťažkosti. (Viac informácií sa môžete dozvedieť napr. v dokumente „Zelená poušť“.)

Konzumácia palmového oleja má negatívny vplyv na všetky aspekty nášho života. Je to nekonečný kolobeh, kde  jediným kľúčom ku zmene je spotrebiteľ. Niektoré české firmy ako Bidvest a Alika už na nátlak verejnosť palmový olej prestali používať. Sedita sa vyjadrila, že olej používa kvôli jeho tuhému skupenstvu a chuti, ktorú majú sušienky pri jeho použití.

My, dolupodpísaní občania SR žiadame spoločnosť Sedita, aby vyhovela zákazníkom a prestala používať palmový olej vo svojich výrobkoch napriek ňou spomínaným vlastnostiam, vďaka ktorým jej  palmový olej vyhovuje.

 

Petičný výbor:

Ing. Ondrej Kručay, Bernoláková 14, Trnava, 91701
Tatiana Kubisová, Záhradnická 81, Bratislava, 81108
Bc. Lucia Hrdličková, Gejzu Dusíka 29, Trnava, 91708
Bc. Katarína Kručay Hornáková, Mlynská 795/2A, Špačince, 91951, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy,

e-mail: katarinahornakova93@gmail.com


Katarína Kručay Hornáková    Kontaktujte autora petície