Petícia za zavedenie hornej lovnej miery rýb

Petícia č. CA/205/2017 

Petícia za zavedenie hornej lovnej miery rýb

My, občania SR vyzývame Národnú radu SR, Slovenský rybársky zväz Rada Žilina a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na novelizáciu/úpravu " Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, §12 c) o ustanovenie:


Privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad ustanovený počet´´


A novelizáciu/úpravu ´´ Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., §13 ods. 4 o ustanovenie :


Užívateľ môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru a určiť najväčšiu lovnú mieru hospodársky cenných druhov rýb podľa miestnych podmienok vždy na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky

 

 

Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Zámerom petície je ochrana kapitálnych úlovkov, podpora športového rybárstva, nakoľko sa aj u nás sa dostáva do popredia rybolov s režimom CHYŤ A PUSŤ. Terajšie zákony dovoľujú rybárom si privlastniť kapitálne úlovky, čo poškodzuje športových rybárov, ktorí lovia za účelom relaxu a opätovného ulovenia, zdokumentovania týchto úlovkov a následného vrátenia ryby späť do vody.

 

Členovia petičného výboru určili za predsedu a osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:

Milan Krkoška, Kukučínova 34/20, Čadca 022 01

 

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

OZ NAFIS – Príroda a rybárstvo slovenska

Mgr. Dagmar Vavřinová, M.R.Štefánika 2477/2, Čadca 022 01

Marián Krkoška, Horelica 28, Čadca 022 01

Milan Ľupták, U Matuška 1130, Raková 02351


Milan Krkoška    Kontaktujte autora petície