Petícia za zachovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky

 

My, občania Slovenskej republiky,

 

vyjadrujeme nesúhlas s konaním premiéra Róberta Fica, ktorý sa snaží zatiahnuť náš štát do tzv. „jadra Európskej únie“, v ktorom Slovenská republika stratí poslednú časť zvrchovanosti a stane sa súčasťou subjektu, ktorý už takmer úplne napĺňa formálne znaky nového superštátu po vzore Spojených štátov amerických.

 

Na základe dokumentu A strong Europe in a world of uncertainties (Link1), ktorý v lete 2016 vypracovali ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka Jean-Marc Ayrault a Frank-Walter Steinmeier a ktorý bol v júni 2016 na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Nemecka v Prahe predstavený (Link2), sa dajú vyvodiť nasledovné závery o budúcnosti, ktorá čaká štáty v „jadre EÚ“:

 

V oblasti bezpečnosti:

 • vytvorí sa spoločné ministerstvo vnútra (európska FBI),

 • vytvorí sa spoločné ministerstvo obrany,

 • vznikne spoločná armáda „European Security Compact“ na princípe „ohrozenie jedného štátu – ohrozenie všetkých štátov“,

 • vzniknú spoločné jednotky rýchleho nasadenia,

 • vzniknú spoločné námorné sily,

 • časť výdavkov EÚ pôjde na nákup vybavenia a vývoj technológie obranných systémov (čo sa eufemicky nazvalo „podporou inovatívneho európskeho priemyslu“),

 • vytvorí sa spoločná tajná služba (európska CIA),

 • bude zväčšená pôsobnosť európskeho prokurátora aj na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,

 • bude sa harmonizovať trestný zákon v rámci EÚ.V oblasti migračnej politiky:

 • vytvorí sa spoločný vízový systém (jednotlivé štáty nebudú rozhodovať o udelení víz),

 • zjednotí sa azylová politika,

 • zavedie sa permanentné rovnomerné rozmiestňovanie migrantov (!!!),

 • upraví sa Dublinský systém, aby umožňoval výnimky z pravidla o povinnosti riešiť azylové konanie v krajine vstupu žiadateľa o azyl.V ekonomickej oblasti:

 • mena euro bude zavedená pre všetky členské štáty bez výnimky,

 • prebehne harmonizácia predpisov a dohľadu nad ekonomikami krajín,

 • prebehne harmonizácia daní,

 • bude zriadená komora zložená z členov Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ktorá bude mať plnú moc v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa fiškálneho a makroekonomického dohľadu (európske ministerstvo financií),

 • zavedú sa spoločné minimálne sociálne štandardy pre celú EÚ (čo povedie k hromadnej migrácii do krajín s nižšími životnými nákladmi – napríklad a najmä na Slovensko) 

Ďalej vyjadrujeme nesúhlas s tým, aby Róbert Fico rozhodoval o tak závažných otázkach bez patričného mandátu od občanov, pretože:

 

 1. žiadny zo zámerov spomínaného dokumentu nebol súčasťou predvolebného programu žiadnej z koaličných strán,

 2. žiadny zo zámerov dokumentu nebol súčasťou programového vyhlásenia vlády,

 3. zámery neboli prerokované a schválené Národnou radou Slovenskej republiky,

 4. o prijatí týchto zámerov neprebehlo referendum, ktorému by predchádzala riadna celospoločenská diskusia.

 

Ďalej oponujeme vyjadreniu Róberta Fica, že „jadro“ prinesie Slovensku ekonomické a bezpečnostné benefity, pretože:

 

 1. žiadny ekonomický prospech nemá väčšiu hodnotu ako zvrchovanosť štátu,

 2. žiadny ekonomický prospech nevyváži ekonomickú a kultúrnu stratu, ktorú spôsobí masívny prílev nelegálnych neprispôsobivých moslimských migrantov (obrovské finančné náklady na sociálne programy, pretože drvivá väčšina nie je zamestnateľná – viď štatistiky zamestnanosti migrantov v Nemecku, Link3); zánik slovenského charakteru štátu, z dlhodobého hľadiska anihilácia slovenského národa na základe rozdielnej demografie a tvrdého presadzovania moslimských náboženských pravidiel),

 3. riešením otroctva (Slovensko ako súčasná montážna linka Európy) nie je ešte väčšie otroctvo,

 4. nelegálna moslimská migrácia dokázateľne predstavuje bezpečnostné riziko pre všetky štáty, ktoré sa jej doteraz otvorili (zvýšené riziko terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, sexuálnych deliktov), navyše vzniknú výrazné sociálne pnutia vyplývajúce z nepomeru medzi výškou harmonizovanej sociálnej dávky pre nepracujúcich migrantov a platovým ohodnotením bežného zamestnanca na Slovensku.

 

Ďalej vyjadrujeme naše pobúrenie nad tým, že ani jedna z takzvaných štandardných politických strán verejne nezaujala negatívny postoj k obmedzeniu zvrchovanosti, ktoré predstavuje vstup do „jadra“, špeciálne strana, ktorá má v názve „slovenská“ a „národná“ – SNS.

 

Takisto vyjadrujeme pobúrenie nad mlčaním mainstreamových médií o negatívach nášho vstupu do „jadra“ a najmä nad tým, že nikto neodsúdil lživý výrok ministra Lajčáka o väčšej zvrchovanosti v rámci EÚ (Link4).

 

 

 

Týmto my, občania Slovenskej republiky, vyzývame na zachovanie zvrchovanosti nášho štátu a vyzývame premiéra Róberta Fica a ostatných najvyšších štátnych predstaviteľov, aby okamžite prestali podnikať akékoľvek kroky smerujúce k vstupu do „jadra EÚ“.

 

Občania SR

 

 

Zber podpisov začal 1. septembra 2017 – na Deň Ústavy Slovenskej republiky.

 

------------------------------------------

 

Podrobné informácie: Audio