Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Voľba riaditeľky

Vážení priatelia, ako obyvateľ Nitrianskych Sučian a hlavne rodič, ktorému záleží na fungovaní našej školy, vyjadrujem svoj protest, ktorý môžete aj vy podpísať v prípade, že s ním budete súhlasiť. Týmto  chcem vyjadriť svoj nesúhlas proti rozhodnutiu starostu obce o nevymenovaní Mgr. Ivety Nemčekovej na post riaditeľky školy.             Hneď na úvod chcem upozorniť na fakt, že tento protest nie je namierený proti osobe pána starostu, ale proti jeho rozhodnutiu.               Dňa 15.5.2017 sa u

Vytvorené: 2017-06-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 95 94
2017 95 94

Petícia proti účasti Tibora Rostása na konferencii FMK UCM

Petícia proti účasti Tibora Rostása na konferencii Megatrends and Media 2017, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.Nevidíme dôvod, prečo by mal človek, ktorý dlhodobo šíri a verejne propaguje dezinformácie, hoaxy a výmysly, vystupovať a diskutovať na tejto akademickej konferencii.Tibor Rostás (vystupujúci pod pseudonymom Tibor Eliot Rostas) je šéfredaktorom časopisu a spravodajského portálu Zem a Vek, ktorý je známy uverejňovaním pseudovedecký

Vytvorené: 2017-04-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 95 84
2017 95 84

Petícia za späťvzatie výpovede Mgr. Marty Fremlovej ZšsMš Jarovce

Pani učiteľka Mgr. Marta Fremlová, triedna učiteľka 9. triedy na Zš s Mš Jarovce, bola vedením školy prinútená podpísať si výpoveď. Nebolo jej ani umožnené skončiť aktuálny školský rok 2016/2017 a tak svoju triedu deviatakov, ktorým bola triedna piaty rok, ktorých zároveň pripravovala na monitor zo slovenského jazyka, priviesť k úspešnému ukončeniu základnej školy. Preto my, dole podpísaní, žiadame o zrušenie výpovede Mgr. Marty Fremlovej.  Petícia bude odoslaná starostovi miestnej časti Jarovce

Vytvorené: 2017-01-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 95 93
2017 95 93

Vyhlásenie niektorých členov ECAV a iných cirkví ku problematike LGBTI

My, dolu podpísaní členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a iných cirkví, predkladáme vedeniu ECAV na Slovensku nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa aktuálnej témy LGBTI. Úvod V súčasnosti je problematika LGBTI v slovenskej spoločnosti čoraz častejšie a dynamickejšie prítomná, čo si vyžaduje aktívny a dôveryhodný postoj na strane jej mienkotvorných aktérov, medzi ktorých patrí aj ECAV na Slovensku (ďalej len ECAV). Hoci ide o problematiku, ktorej sa dosiaľ v našom prostr

Vytvorené: 2017-11-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 97 84
2017 94 81

Petícia študentov Právnickej fakulty UK

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty (ďalej len „PRAF UK“) chcú touto petíciou vyjadriť nespokojnosť s prístupom PRAF UK ku svojim študentom. Preto sa rozhodli spísať požiadavky a návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na PRAF UK. I. Ako najväčší problém vnímame nedostatok informácií poskytovaných študentom, ohľadom zmien a iných skutočností, ktoré sa dotýkajú priamo ich štúdia. V súčasnosti je stav taký, že študenti sa o vzniknutých problé

Vytvorené: 2017-03-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 93 92
2017 93 92

Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky v meste Dolný Kubín

Žiadame mesto Dolný Kubín o prijatie VZN, ktoré obmedzí používanie zábavnej pyrotechniky len na 31.12. v čase od 22:00 - 01:30. Našu žiadosť odôvodňujeme tým, že zábavná pyrotechnika ohrozuje zdravie našich obyvateľov, či už tých, ktorí ju používajú, ako aj tých, ktorí sa môžu stať jej obeťou. Tiež nadmerný hluk, ktorý pyrotechnika spôsobuje, škodí ľuďom a zvieratám, a to nielen domácim, ale aj hospodárskym a žijúcim vo voľnej prírode. Sme ppresvedčení, že táto forma zábavy nie je prejavom kulti

Vytvorené: 2017-01-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 93 92
2017 93 92

* * * * * * P E S NIE JE V E C !!! * * * ......................

                        Podľa koho pes nie je vec, ale živý tvor mal by podporiť túto petíciu.    Pes nie je vec, ani žiadne zviera nie je vec.       Žiadame poslancov NR SR, aby podporili návrhy zákonov, podľa ktorých zviera nie je vec.     Hlavne návrh zákona, ktorým sa doplna zákon č.40/1964 Zb. Občianský zákonník, parlamentná tlač ČPT 260., návrh zákona,ktorým sa mení a doplna zákon č. 282/2002 Z.z., parlamentná tlač ČPT 261.       Ako môže vec zaútočiť?            Ako môže vec dýchať?      

Vytvorené: 2015-01-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 694 648
2017 92 89

Podporme album Dulce Maríe aj na Slovensku

Dulce María je mexická herečka, speváčka a skladateľka. Na Slovensku je známa ako postava Roberty Pardo v seriály "Rebeli," ktorý v našej krajine zožal obrovský úspech. Bola členkou fenomenálnej skupiny RBD a dnes pôsobí ako sólová speváčka. V roku 2011 vydala svoj prvý sólový album s názvom "Extranjera," v roku 2014 pokračovala albumom "Sin Fronteras," a v piatok (10.03.2017) vyšiel jej album "DM," ktorý je podľa slov speváčky jej najlepším hudobným dielom. Úspech mexickej divy je na Slovensku

Vytvorené: 2017-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 89 73
2017 89 73

►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄

Zachráňme dedičstvo našich predkov pre budúcnosť našich detí Od 1.mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podz

Vytvorené: 2014-03-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18322 17854
2017 83 79

Sme proti výstavbe areálu bioplynovej stanice v Želovciach

Vytvorené: 2017-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 81 74
2017 81 74

Ponechanie možnosti dvojitého občianstva

Svojím podpisom žiadam NR SR o prijatie legislatívy, ktorá umožní občanom SR ponechanie možnosti dvojitého občianstva.  

Vytvorené: 2017-12-03

Časové obdobie Všetky krajiny Spojené kráľovstvo
Celkovo 103 48
2017 81 45Facebook