Najpopulárnejšie petície v roku 2019 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za záchranu Neurocentra v Národnom ústave detských chorôb

Vytvorené: 2019-10-17 Štatistiky

Za zrušenie preletov a tréningových letov vojenských a iných helikoptér nad Mestom Košice - so zameraním na MČ - Barca a ďalšie dotknuté oblasti (nad intravilánom obce)

Vytvorené: 2019-04-02 Štatistiky

Petícia za záchranu majetku občanov vo Zvolene - kúpaliska Neresnica

Vytvorené: 2017-08-31 Štatistiky

P E T Í C I A za využívanie VESMÍRU pre MIEROVÉ účely, s návrhom vytvorenia Mierových celosvetových kozmických síl a proti prítomnosti cudzích vojsk na území SR

Vytvorené: 2019-08-02 Štatistiky

Petícia proti výstavbe a umiestneniu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra v Nových Zámkoch na Bratislavskej ceste

Vytvorené: 2019-03-23 Štatistiky

Nesúhlasím s výstavbou nových bytov na Luníku 9

Vytvorené: 2019-02-14 Štatistiky

Humanizácia pôrodu

Vytvorené: 2014-05-02 Štatistiky

Pokračovanie kurzov WKO pre opatrovatelov

Vytvorené: 2019-09-24 Štatistiky

Záchrana Kysuckých Lesov

Vytvorené: 2019-04-06 Štatistiky

Postavenie bytu pre ľudí ktorý prišli o domov vo vyhorenom paneláku v Prešove

Vytvorené: 2019-12-07 Štatistiky

ŠTUDENTI UKF CHCÚ TRANSPARENTNÉ VÝBEROVÉ KONANIE nájomcu bufetových priestorov

Vytvorené: 2019-12-18 Štatistiky

Petícia za zriadenie osobnej železničnej stanice BRATISLAVA - VÝCHODNÉ a jej zaradenie do siete Bratislavskej Integrovanej Dopravy

Vytvorené: 2019-09-19 Štatistiky

Petícia za zrušenie cirkusov v meste Snina

Vytvorené: 2019-06-03 Štatistiky

Petícia proti povoleniu činnosti / stavby MVE Smrečianka, Liptovský Mikuláš

Vytvorené: 2019-12-16 Štatistiky

Petícia občanov mesta Vysoké Tatry proti vydaniu rozhodnutia povoľujúceho realizáciu zámeru" Prieskumný vrt geotermálnej vody v intraviláne obce Tatranská Lomnica „

Vytvorené: 2019-09-01 Štatistiky

Petícia proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline

Vytvorené: 2016-04-13 Štatistiky

Peticia proti predaju mestskej budovy cirkevnej zakladnej škole

Vytvorené: 2019-05-30 Štatistiky

Petícia za vegánske menu v nemocniciach a na univerzitách

Vytvorené: 2017-04-14 Štatistiky

Petícia za zdvojkoľajnenie úseku železničnej trate Bratislava - Dunajská Streda

Vytvorené: 2019-11-28 Štatistiky

Verejný a spoločný záujem za záchranu LESA GALAD a zastavenie masívneho výrubu LV 537 k.ú.Tepličky, okres Hlohovec

Vytvorené: 2019-03-03 Štatistiky