Humanizácia pôrodu

Pre všetky mamičky, oteckov, starých rodičov a mladé rodinky, ktoré ešte len plánujú rodičovstvo: Spojme všetky sily a zmeňme terajší stav pôrodníctva. Poďme sa spolu postaviť za právo slobodne si zvoliť miesto a spôsob rodenia a žiadať konkrétne zmeny – aby sa deti rodili s láskou.

Od 15. júna nastúpi nový prezident Slovenskej Republiky a práve v týchto dňoch sa pán prezident rozhoduje, s kým bude spolupracovať a za akým cieľom pôjde.

Vážený pán prezident, vieme, že Slovensko má veľa problémov. Našou petíciou by sme Vás chceli upozorniť na jeden z najväčších problémov na Slovensku – neľudské pôrodníctvo.

Pôrod nie je choroba, čo vyhlásila WHO (svetová zdravotnícka organizácia) už v roku 1985. Situácia po skoro 30 rokoch na Slovensku: Nielenže sú tehotné ženy klasifikované ako choré, na pôrod samotný sa pozerá ako na patológiu. 
Nepodporiť iný spôsob pôrodu ako rutinný nemocničný model je však diskriminujúce a nútiť všetky ženy bez rozdielu rodiť v nemocnici je neľudské.

Pán prezident, žiadame Vás o humanizáciu pôrodníctva, poukazujúc na zastaralé a neľudské metódy v slovenských pôrodniciach, nedostatočné zákony a diskrimináciu nezávislých pôrodných asistentiek.

Pán prezident, viete, že Slovensko má najhoršie štatistiky počtu epiziotómií v Európe? V niektorých našich nemocniciach sa preventívne nástrihy hrádze robia až 90 % ženám v porovnaní s len 2 % v Dánsku. Pritom je dokázané, že tento vysoko nehumánny zákrok, ktorý mnohým ženám spôsobuje dlhodobé problémy v milostnom i bežnom živote, nemá žiadne opodstatnenie.

Okrem toho jediný zákonom uznávaný model pôrodu na Slovensku zabraňuje bondingu. Bábätká sa po narodení okamžite odlučujú od mamičiek bez ponechania času na pripútanie sa medzi mamičkou a jej bábätkom. Priskoré odlúčenie práve narodeného bábätka od svojej matky narúša tvorbu hormónu lásky – oxytocínu a matkám spôsobuje okrem iného popôrodnú depresiu a posttraumatickú stresovú poruchu. Negatívne následky odlúčenia na psychiku detí sú ďalekosiahle.

Terajší zákon pôrodníckej starostlivosti ignoruje právo ženy samostatne si vybrať miesto pôrodu, právne umožňuje len pôrod v nemocnici a tým porušuje právo rodičiek uznané Európskym súdom pre ľudské práva v Strassburgu.

V roku 2010 maďarská tehotná žena Anna Ternovszky zažalovala maďarský štát. Dôvod: Nedostatok pôrodných asistentiek obmedzil jej právo slobodnej voľby okolností pôrodu. Anna Ternovszky súdny spor vyhrala. Európsky súd pre ľudské práva priznáva žene podľa článku 8 právo na slobodnú voľbu miesta pôrodu.

18.3.2013 som priviedla na svet moju dcérku plánovaným domácim pôrodom. Mala som oficiálne dohodnutú nezávislú pôrodnú asistentku, ktorá sa o mňa starala pred pôrodom, počas pôrodu a aj po pôrode.  K našej rodinnej udalosti nám všetci známi ľudia a aj susedia gratulovali.  Dodnes som vďačná mojej holandskej pôrodnej asistentke Minke a verejne jej môžem prejaviť vďaku.

Môj pôrod, ktorý je bežný a štátom podporovaný v krajinách s vynikajúcimi pôrodníckymi výsledkami ako Veľká Británia alebo Holandsko, by sa takto nemohol odohrávať na Slovensku. Aj na Slovensku mnohé ženy rodia doma, no nemajú nárok na pomoc pôrodnej asistentky, keďže pôrodné asistentky starostlivosť pri pôrodoch doma nemajú zákonom dovolenú, napriek tomu, že majú potrebné vzdelanie. Ako je možné, že slovenská prax je v rozpore so základnými ľudskými právami priznanými Európskym súdom pre ľudské práva? Sú hádam naše ženy menejcenné oproti ženám žijúcim na západ od našej krajiny?

V podobnom čase ako ja priviedla na svet svoju dcérku plánovaným domácim pôrodom jedna mamička na Slovensku. Namiesto gratulácií bola na rodinu volaná polícia a žena s práve narodeným a zdravým dieťaťom bola proti svojej vôli prinútená ísť do nemocnice. Najbližšie okolie jej namiesto úcty a gratulácií preukázalo pohŕdanie a odsudzovanie.

Slovenským mamičkám veľmi chýbajú nezávislé pôrodné asistentky a profesionálne nezávislé sprievodkyne pri pôrode zvané duly. V niektorých slovenských nemocniciach sú duly vyslovene zakázané. Nezávislé pôrodné asistentky a duly sú často jedinou možnosťou ženy mať pri pôrode advokátku svojich pôrodných prianí, pokiaľ nemajú veľmi odhodlaného a v pôrodnej problematike vzdelaného partnera. Bez ochrany nezávislej pôrodnej asistentky alebo duly je rodiaca žena v nemocničnom prostredí vystavená neľudským invazívnym rutinným zákrokom, ktoré zdravotníci vykonávajú väčšinou bez upozornenia a často proti vôli samotných žien. Je na pováženie aj to, že za sprevádzanie blízkej osoby pri pôrode sa vo väčšine nemocníc vyberá poplatok, čo je takisto v rozpore so základnými ľudskými právami rodiacej ženy.

Pán prezident, žiadame Vás, aby pôrodné asistentky mohli naše ženy sprevádzať tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím samostatne aj bez pečiatky lekára a v prostredí, kde si to ženy samy vyberú vrátane domáceho prostredia a pôrodných centier, ktoré zatiaľ na Slovensku neexistujú.

Žiadame, aby pečiatka od pôrodnej asistentky bola postačujúca ako právny začiatok materskej dovolenky aj na vystavenie rodného listu dieťaťa.

Žiadame Vás, aby ste investovali do osvety o pôrodnej asistencii.

Žiadame Vás, aby ste zaručili včlenenie nezávislej pôrodnej asistencie do minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - to znamená, umožnenie uzatvorenia zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami a rozšírenie výkonov v Katalógu zdravotníckych výkonov, na základe ktorých by poisťovne výkony samostatnej pôrodnej asistencie preplácali. Spolupráca a podpora lekárov musí byť jasne diferencovaná. Žene sa musí zaručiť právo na výber sprievodcu/sprievodkyne tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím medzi pôrodnou asistentkou alebo lekárom, prípadne obomi.

Žiadame pre nezávislé pôrodné asistentky zvýšenie uplatnenia ich kompetencií a uznanie autonómie a rovnocennosti s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Ďalej žiadame rešpekt k základným ľudským právam a slobodám žien a rodičov s dôrazom na možnosť rozhodnutia, možnosť výberu a rešpekt k ich individuálnym požiadavkám pri zabezpečení starostlivosti počas 
spomenutých období. Medzi najčastejšie žiadosti žien patrí bezplatná kvalitná psychofyzická príprava na pôrod pôrodnou asistentkou, možnosť výberu ako lekára, tak svojej, aj externej, pôrodnej asistentky a 
sprievodnej osoby (duly, partnera) pri pôrode, možnosť navštevovať tehotenskú poradňu iba u pôrodnej asistentky v spolupráci s lekármi, rešpektovanie individuálnych požiadaviek počas pôrodu a umožnenie 
bondingu s bábätkom po pôrode.

Preto Vás, pán prezident, žiadame o zahrnutie témy „humanizácia pôrodníctva“ do koaličnej zmluvy v prvých 100 dňoch vo Vašej funkcii.

Pán prezident, vďaka týmto zmenám sa ukončí neľudskosť v terajších slovenských pôrodných praktikách i diskriminácia povolania samostatnej pôrodnej asistentky.

Ak budú naše ženy rodiť v podporujúcom, rešpektujúcom prostredí spôsobom, aký je im blízky, čaká nás zdravšia, sebavedomejšia a šťastnejšia nová generácia. Často sa vraví, že na zmeny nie sú peniaze, no starostlivosť pôrodnej asistentky je lacnejšia ako nákladná starostlivosť lekárov a slušnosť, úcta, milý úsmev či slovo, ktoré ženy počas pôrodu tak veľmi potrebujú, sú zadarmo.


Aby sa deti rodili s láskou,