ŠTUDENTI UKF CHCÚ TRANSPARENTNÉ VÝBEROVÉ KONANIE nájomcu bufetových priestorov

My, dolupodpísaní žiadame touto cestou Dekanát PF UKF v Nitre, sídlom Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra o :

 

1. Vyhlásenie novej, transparentnej a verejnej súťaže o bufetové priestory nakoľko sa domnievame, že výberové konanie dekanátu nebolo v súlade s obchodno-právnymi podmienkami, ktorým univerzita podlieha z nasledovných dôvodov:

  - súťaž nebola verejne zverejnená a dostupná

  - napriek tomu sa súťaže zúčastnilo viacero záujemcov

                  Z akých zdrojov vedeli záujemcovia o konkurze keď nebol zverejnený?

                 Na základe čoho univerzita daných záujemcov oslovila?

2. Zverejnenie údajov vyplývajúcich z vykonaného prieskumu spokojnosti s aktuálnym bufetom

   - akou formou bol prieskum vykonávaný

   - koľko respondetov sa prieskumu zúčastnilo

   - aké konkrétne otázky boli predmetom prieskumu

   -v akom čase sa prieskum vykonával keďže študenti o žiadnom prebiehajúcom prieskume informácie nemali preto považujeme vzorku za kvantitatívne nepostačujúcu.

 

3. Zverejnenie priebehu, podmienok a kritérií súťaže na základe ktorých bol vybraný nový nájomca.

  - Je v súlade s obchodno-právnymi podmienkami ktorým Univerzita podlieha oboznámiť verejnosť na základe čoho sa komisia rozhodla pre zmenu nájomcu bufetu.

  - Ani na žiadosť aktuálnej nájomkyňe bufetu p. Pillajovej  jej Univerzita neposkytla informácie, resp. dôvody na základe ktorých sa Univerzita rozhodla pre poskytnutie priestoru novému záujemcovi.

 

Prečo nás to celé vlastne trápi? Som študentkou UKF a bufet navštevujem šiesty rok. Nedávno sa mi Pani bufetárka zdala akási smutná, tak som sa prirodzene skúsila spýtať, či je všetko v poriadku. 

S veľkou pokorou sa mi zdôverila, že ju trápi jej odchod z bufetu, v ktorom jej po 13 rokoch pôsobenia dekanát nepredĺžil zmluvu. Napriek tomu, že sa týmto dostáva do náročnej situácie (4 roky pred dôchodkom zostane bez práce) ju však najviac trápila údajná nespokojnosť študentov, ktorou vedenie školy argumentovalo. Ja osobne som bola však jednou z usmiatych tvári ktorí z bufetu odchádzali a vždy sa do neho radi vracali nielen kvoli pani bufetárke, ale aj pre pestrú ponuku a kvalitné služby, ktoré nám táto pani s láskou poskytovala.

Po 13 rokoch pôsobenia, 4 roky pred nástupom na dôchodok vnímam tento postup zo strany vedenia školy ako výsostný prejav neúcty a cítim krivdu aj za Pani bufetárku. Rozhodla som sa teda iniciovať diskusiu, overiť si spokojnosť študentov a na základe ohlasov zverejniť túto petíciu a pokúsiť niečo zmeniť. Aj keby sa nám zmeniť nič nepodarí, minimálne bude odchod pani bufetárky dôstojný a jej 13 rokov driny ocenených aspoň formou Vášho podpisu.

 

Všetkým Vám zo srdca a v mene pani bufetárky ďakujem!


Lujza Franková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Lujza Franková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook