Petícia za zriadenie osobnej železničnej stanice BRATISLAVA - VÝCHODNÉ a jej zaradenie do siete Bratislavskej Integrovanej Dopravy

trian_PNG16650.pngMy, obyvatelia a návštevníci Východného, podpísaní pod touto petíciou, sa nechceme a odmietame nečinne prizerať dlhodobej stagnácii situácie s verejnou hromadnou dopravou v lokalite Rača - Východné a jej absolútne nedostatočného a nespoľahlivého spojenia s centrom mesta a inými mestskými časťami, dokonca i s centrom MČ Rača, či susednými MČ Nové Mesto alebo Vajnory. Neustále sa opakujúce problémy s dodržiavaním grafikonu autobusovej dopravy, nenadväzovanie spojov na električkové spojenia na Zlatých pieskoch alebo v Rači, zmeškané vlaky v dôsledku nedodržiavania grafikonov kvôli neustále sa zhoršujúcej dopravnej situácii na prístupových cestách na Východné a z Východného sa v súčasnej dobe pre nás, obyvateľov i návštevníkov Východného stávajú enormnou záťažou a robia pre nás verejnú hromadnú dopravu pre denné použitie na cestu do práce alebo z práce takmer nepoužiteľnou.

Väčšina z nás je v dôsledku tejto situácie prinútená využívať individuálnu osobnú dopravu na cesty do centra a z centra mesta, niekedy dokonca i na cesty do iných častí Rače - Krasňan alebo centra Rače alebo do Vajnôr, čo celú dopravnú situáciu naďalej zhoršuje. Uvedomujeme si náš podiel na zhoršovaní nielen dopravnej situácie, ale tiež životného prostredia využívaním individuálnej osobnej dopravy, avšak kvôli nespoľahlivosti, nedostatočnosti a časovej náročnosti prepravy súčasnou verejnou dopravou, ktorá je v súčasnosti v lokalite Východné dostupná, nemáme inú porovnateľnú alternatívu. 

Lokalita Rača - Východné má v súčasnosti takmer 4500 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt na svojom území a ďalšie stovky obyvateľov, ktorí tu žijú prechodne - v ubytovni BARMO, Uninova, ubytovni Policajnej akadémie a ďalších. My všetci sa ešte aj dnes, v roku 2019,  často i napriek tomu, že máme predplatený cestovný lístok na MHD, máme problém dostať do centra mesta, na letisko či na hlavnú stanicu. V porovnaní s obyvateľmi iných mestských častí sa preto dnes oprávnene v oblasti verejnej dopravy cítime byť diskriminovaní, keďže z centra mesta sa môžu prepraviť jedným spojom obyvatelia Devínskej Novej Vsi, Čunova, či dokonca Rajky alebo Hainburgu, avšak my nie. 

Preto sa touto petíciou dôrazne obraciame na Železnice Slovenskej Republiky, Bratislavský samosprávny kraj a spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so žiadosťou o realizáciu technických a organizačných opatrení smerujúcich k tomu, aby bola v čo najkratšom čase otvorená pre verejnú osobnú dopravu železničná stanica Východné a následne aby boli zriadené osobné regionálne vlakové spoje s možnosťou nástupu, výstupu a zakúpenia cestovných lístkov na tejto osobnej železničnej stanici. 

Svojim podpisom pod touto petíciou prejavujeme náš jasný dopyt po zriadení železničnej stanice Bratislava - Východné pre využívanie osobnej hromadnej dopravy z/na Východné a vyjadrujeme náš seriózny záujem i záväzok využívať vlaky osobnej dopravy na pravidelnej báze akonáhle budú zrealizované zmeny, ktoré nám to umožnia.

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

  • doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., Na Pasekách 19, 831 06 Bratislava
  • Ing. Vieroslava Štrbáková, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava
  • Mgr. Martin Vasilev,  Dopravná 2, 831 06 Bratislava
  • Dominik Vrba, Sklabinská 14, 831 06 Bratislava
  • Peter Pavelka, Dopravná 10, 831 06 Bratislava
  • Ján Meňuš, Pri Šajbách 14/A, 831 06, Bratislava

 

Osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., nar. 31.5.1974, bydlisko: Na pasekách 19, 831 06  Bratislava


doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...