Záchrana Kysuckých Lesov

ZA ZACHOVANIE ZELENE A STROMOVÉHO PORASTU NA KYSUCIACH 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

Touto petíciou  žiadame príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, a to najmä:

 

- Mesto Kysucké Nové Mesto (aj ako stavebný úrad alebo ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),

- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie,

- Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky

-Ministerstvo Životného prostredia SR

 

(ďalej spoločne len ako „orgány verejnej správy“),

 

zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu v Kysuckých lesoch

Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov Kysuckého Nového Mesta ale aj pre celú mikroklímu Kysúc

,, a ďalej žiadame 

  1. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov na Kysuciach  za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby.

     

  2. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Kysučan na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )