Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti schváleniu operovania zvierat bez narkózy!!!!!!!!!!

Toto už nemôžu myslieť vážne!!!!!!!!!!!!! Viete si predstaviť ako sa pozeráte na svojho domáceho miláčika, člena rodiny, ktorý potrebuje operáciu, ale nedajú mu narkózu? Prosím, podpisujte!

Vytvorené: 2016-11-25 Štatistiky

Tiltakozás a hodosi Horthy-szobor ellen - Protest proti Horthyho buste vo Vydranoch

Aláírásommal ezennel elhatárolódok a Nemeshodosi Református Egyházközség szoborállítási szándékától és tiltakozok ellene! Ellenzek bármely időben minden olyan tevékenységet, amely a Horthy-korszakot, annak vezetőjét és bármiféle szélsőséges nézeteket éltet. Végezetül csatlakozom ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint a Nemeshodosi Református Egyházközség lelkipásztora legyen felmentve szolgálatából Hodos községben és más lelkész kerüljön helyére. Svojim podpisom sa týmto dištancujem od zámeru odhal

Vytvorené: 2017-10-27 Štatistiky

Petícia za záchranu majetku občanov vo Zvolene - kúpaliska Neresnica

Znenie petície: "My, občania Slovenskej republiky a Mesta Zvolen, dôrazne žiadame našich zástupcov, aby bez zbytočných prieťahov začali plniť svoje zákonné povinnosti a prijali opatrenia na opravu, starostlivost a rozvoj nášho majetku, primárne kúpalsika Neresnica, ktoré nám chátra pred očami už desaťročia."   Kúpalisko Neresnica vo Zvolene bolo vybudované v rokoch 1948-1950 v príjemnom prírodnom prostredí. V rokoch 1984-1987 prebehla veľká rekonštrukcia, ktorá s kúpaliska spravila moderný prie

Vytvorené: 2017-08-31 Štatistiky

Nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak

Otvorený list Vážený pán prezident, Vážený pán predseda vlády, Vážení páni poslanci a poslankyne NR SR Občianska spoločnosť. dovoľujeme si Vám predostrieť nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak, ktoré  sa objavili v poslednom čísle tohto detského časopisu. Prosíme Vás v mene rómskych rodičov ako aj širokej občianskej verejnosti ,ktorej záleží na tom, aby sa deti a mládež vzdelávali v 

Vytvorené: 2017-10-13 Štatistiky

Výzva k solidarite a podaní ruky Stredoeurópskej univerzite

Vážený pán prezident Andrej Kiska, vážený pán predseda vlády Robert Fico, vážení členovia vlády!   Obraciame sa na Vás  s výzvou na vyslovenie verejnej podpory Stredoeurópskej univerzite  (SEU) so sídlom v Budapešti v jej úsilí o udržanie si svojej dôstojnej  existencie a akademických slobôd   Súčasne Vás vyzývame na oslovenie SEU a jej zakladateľa Georga Sorosa s návrhom na presídlenie SEU do Bratislavy, ako vyjadrenie vôle zachovať činnosť SEU v akejkoľvek nepriaznivej situácii   S ľútosťou s

Vytvorené: 2017-03-31 Štatistiky

PETÍCIA za ukončenie ťažby v Lome Hostie

My, dolupodpísaní občania, týmto žiadame okamžité ukončenie ťažby dolomitu a dolomitických pieskov v dobývacom priestore Hostie ev. č. 035/ A. Petičný výbor:Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:Ing. Magdaléna de Haas – Horváthová, Hostie 340, 951 94Ďalší členovia petičného výboru:Mgr. Martin Benček, Hostie 344, 951 94Anna Horváthová, Hostie 349, 951 94Lukáš Pacalaj, Hostie 327, 951 94Miloš Šútor, Hostie 264, 951 94

Vytvorené: 2017-12-08 Štatistiky

Petícia proti zvyšovaniu spaľovania v cementárni Rohožník

Petícia proti zvyšovaniu množstva spaľovaných odpadov v cementárni Rohožník   V súčasnom období žiada cementáreň so spoluspaľovňou firmy CRH v Rohožníku o povolenie zvýšiť množstvá spaľovaných odpadov celkovo o 33 %. Navrhované zvýšenie považujeme za neúnosné vzhľadom na súčasnú situáciu: cementáreň spálila 182 tisíc ton odpadov za rok 2015, 195 tisíc ton odpadov za rok 2016, viac ako bratislavská spaľovňa OLO (124 000 ton spálených odpadov ročne). Väčšina tohto odpadu pritom pochádza zo zahrani

Vytvorené: 2017-05-26 Štatistiky

ELEKTRIČKA DO PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC A VRAKUNE

PETÍCIA ZA ELEKTRIČKU DO PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC A VRAKUNE Žiadame Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aby sa zaoberali riešením neúnosne preťaženej cestnej dopravy v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni. Ako obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja požadujeme, aby tieto subjekty začali aktívne konať vo veci vybudovania funkčnej koľajovej dopravy - električkovej trate do Podunajských Biskupíc a 

Vytvorené: 2017-10-20 Štatistiky

Petícia proti skládke nebezpečného odpadu v Holíči

Som výslovne proti zmene územného plánu, po ktorej by bolo možné skladovať a skládkovať nebezpečný odpad v k.ú. Holíč.

Vytvorené: 2017-10-22 Štatistiky

Petícia za dostavbu Základnej a materskej školy Javorová alej ChG

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob, poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby novej Základnej a materskej školy na Javorovej Aleji, Chorvátsky Grob – miestna časť Čierna Voda (ďalej len nová "ZŠ a MŠ") a preto požadujeme: = aby poslanci obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob prestali blokovať výstavbu a hľadali cestu ako podporiť dobudovanie novej "ZŠ a MŠ", = aby poslanci obecného zastupiteľstva a predstavitelia obce

Vytvorené: 2017-01-25 Štatistiky

Otvorený list živnostníčok –živnostníkov opatrovateľov - Offener Brief der selbständigen Personenbetreuer

Žiadame , aby boli zohľadnené v návrhu ˇˇpečatí ˇ´  požiadavky  živnostníkov  v Rakúsku  pôsobiacich v profesii  opatrovania. Návrh týkajúci sa pečati opäť nevyrieši problémy, s ktorými sa stretávajú opatrovatelia vo svojej profesii. Opäť sa pripravuje  obmedzenie živnostníkov s voľnou živnosťou.  Zvýšenie štátnych dávok pre občanov, ktorí potrebujú opateru, nesmie obmedzovať živnostníka s voľnou živnosťou.  Týmto návrhom sa pripravuje monopol agentúr, pripravujú sa zisky pre školiteľov, zisky p

Vytvorené: 2017-12-02 Štatistiky

Petícia na zvysenie rodicovského prispevku pre rodicov

My mamičky,ockovia a predovšetkým slobodné mamičky touto petíciou žiadame štát o zvýšenie rodičovského príspevku.Teraz 18.6.2015 je výška rodičovského príspevku 203,20eur a prídavky 23,52eur ... Žiadame o zvýšenie na minimálnu mzdu 380eur pre každú matku ktorá má dieťa vo veku od 0-3rokov... Každý človek má právo na plnohodnotný život a hlavne dieťa! , ktoré bude štátu platiť v budúcnosti nemalé dane! NAŠE DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ!!!!! Tiež žiadame aby malo na tie peniaze nárok každé dieťa do 3rok

Vytvorené: 2015-06-18 Štatistiky

Petícia proti zvyšovaniu počtu poslancov Zastupiteľstva TSK

Žiadame Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby nezvyšovalo súčasný počet poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja z 45 na 47 poslancov ako to je navrhované v materiáli predkladanom na zasadnutie zastupiteľstva dňa 3. júla 2017. Petičný výbor:osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Mgr. Alojz Vlčko, Prievidza – Prievidza III Necpaly, Šulekova 865/7 Mgr. Michal Ďureje, Lehota pod Vtáčnikom, 97242, Kováčová 364/32Ing. Andrej Kmotorka, Prievidza, 97101

Vytvorené: 2017-06-26 Štatistiky

Vyjadrenie nesúhlasu s vybudovaním základne NATO na území SK

Ľudia otvorte oči čo sa deje v poslednej dobe je viac ako choré. Po najnovšom chcú na Slovensku vybudovať základňu NATO. Načo? Prečo? Kto sa nás opýtal? Či zrazu už demokracia nefunguje? V prípade útoku alebo nejakej vojny bude Slovensko jednou z bombardovaných krajín a to konkrétne mesto Poprad. Komu tu chýbajú americké vojská? Ktoré môžu beztrestne porušovať zákon? A čo vlastne my z toho budeme mať? K tomu sa to postaví určite za nejaké naše peniaze, áno lebo presne tých tu na Slovensku máme n

Vytvorené: 2014-09-05 Štatistiky

Zákaz činnosti Sörošovej Nadácie Otvorenej Spoločnosti (osf)

A dosť. Po neprijatí zákonov o lobizme a zahraničných agentoch je potrebné vyjadriť sa k Sörošovej Nadácií Otvorenej Spoločnosti, ktorá pod rúškom boja za ľudské práva (zvyčajne úzkych skupín obyvateľstva alebo menšín) LOBUJE za politický záujem pochádzajúci mimo Slovenska.  Táto nadácia otvorene podporuje chorú migračnú politiku, zdanlivo utláčaných sexuálnych a rodových menšín a otvorene sa chvastá tým že je financovaná Sörošom. okrem toho sa snaží ovplyvniť slovenskú politiku. Dosť bolo Soröš

Vytvorené: 2016-11-13 Štatistiky

Petícia za zastavenie výrubu stromov na Hlbokej ulici v Trnave

UPOZORNENIE: Po vypísaní Vášho mena a e-mailovej adresy Vám príde potvrdzovací e-mail do Vašej e-mailovej schránky a je potrebné, aby ste klikli na odkaz v správe a potvrdili tým Váš podpis. Až potom sa Váš hlas započíta. Prosím podporte svojim podpisom záchranu stromov, máme tieto stromy radi a záleží nam na nich.   TEXT PETÍCIE: Vážený pán primátor, JUDr. Peter Bročka, LL.M., my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyjadrujeme svoj nesúhlas s barbarským výrubom mestskej zelene (str

Vytvorené: 2017-01-18 Štatistiky

Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby Slovenská republika vystúpila z NATO. Na Ukrajine bol zatknutý ostreľovač NATO, ktorý strieľal do ľudí na námestí v Kyjeve. Slovensko je členom NATO. Naozaj sa hlásime k posielaniu vojakov na Ukrajinu, aby tam strieľali do nevinných ľudí? Je v záujme Slovenska rozpútať občiansku vojnu na Ukrajine a následne vojnu proti Rusku? Hlásia sa Slováci k týmto akciám NATO? Naozaj sme pripravení v

Vytvorené: 2014-05-13 Štatistiky

BASEMENT FESTIVAL

V komárnanskej starej pevnosti sa má konat hudobny festival. Zaner ktory sprevadzaju pochybne individua zname svojou zalubou v uzivani omamnych látok ako je pervitin a extáza. Pevnost je uz teraz v dezolátnom stave, a vibrácie z hudby by mohli cely komplex budov znacne poskodit. Za povsimnutie stoji aj fakt ze sa v nasom mestecku rapidne zvysi aj uzivanie nelegalnych omamnych latok, a fakt ze pamiatka europskeho vyznamu by nemala hostovat takéto podujatia. V pevnosti sú doteraz neprebádané a nez

Vytvorené: 2017-03-22 Štatistiky

Petícia za urgentné riešenie nebezpečného cestného úseku

Medzi časťami obce Miloslavov - Alžbetin Dvor a Miloslava, na ceste III/1054 sa nachádza nebezpečná zákruta, na ktorej dochádza k častým dopravným nehodám. My, dole podpísaní občania, preto žiadame odbor dopravy BSK o urgentnú analýzu dôvodov vysokej nehodovosti tohoto úseku a o čo najskoršie prijatie všetkých potrebných opatrení na zvýšenie jeho bezpečnosti.

Vytvorené: 2017-02-14 Štatistiky

Petícia proti diskriminácii otcov

Podľa moderných vedeckých poznatkov je pre zdravý vývoj dieťaťa potrebná starostlivosť oboch rodičov. Deti lepšie prospievajú, ak sa o ne stará aj otec, aj matka. Otcovia milujú svoje deti a chcú im poskytovať starostlivosť po všetkých stránkach. Chcú byť pre svoje deti vzorom, rovnako ako matky. Podpísaním tejto petície upozorňujeme na situáciu, ktorá ubližuje nielen otcom, ale aj deťom a spoločnosti ako takej. Petíciou upozorňujeme na skutočnosť, že v dnešnej modernej spoločnosti, ktorá hlása

Vytvorené: 2017-11-07 Štatistiky