PETÍCIA za ukončenie ťažby v Lome Hostie

My, dolupodpísaní občania, týmto žiadame okamžité ukončenie ťažby dolomitu a dolomitických pieskov v dobývacom priestore Hostie ev. č. 035/ A.Scan0003.jpgScan00071.jpgScan0004.jpgScan0012.jpgScan00131.jpg25075588_10210316576499997_383036128_o.jpgbaňa_1.jpg


Petičný výbor:
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
Ing. Magdaléna de Haas – Horváthová, Hostie 340, 951 94
Ďalší členovia petičného výboru:
Mgr. Martin Benček, Hostie 344, 951 94
Anna Horváthová, Hostie 349, 951 94
Lukáš Pacalaj, Hostie 327, 951 94
Miloš Šútor, Hostie 264, 951 94


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície