Petícia proti zvyšovaniu počtu poslancov Zastupiteľstva TSK

Žiadame Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby nezvyšovalo súčasný počet poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja z 45 na 47 poslancov ako to je navrhované v materiáli predkladanom na zasadnutie zastupiteľstva dňa 3. júla 2017.

Petičný výbor:
osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Mgr. Alojz Vlčko, Prievidza – Prievidza III Necpaly, Šulekova 865/7
Mgr. Michal Ďureje, Lehota pod Vtáčnikom, 97242, Kováčová 364/32
Ing. Andrej Kmotorka, Prievidza, 97101, Ulica M.R.Štefánika 130/26

Odoslaním formulára v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem petičnému výboru petície proti zvyšovaniu počtu poslancov Zastupiteľstva TSK súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, mesto, úplná adresa pobytu, e-mailová adresa na účel podania a vybavenia petície podľa príslušnej legislatívy, na dobu jedného roka. Údaje sa uchovávajú a spracúvajú na portáli peticie.com. Súhlas je kedykoľvek možné odvolať odoslaním požiadavky na elektronickú adresu alojz.vlcko@gmail.com.
kysytään!-- Large modal -->