Výzva k solidarite a podaní ruky Stredoeurópskej univerzite

Vážený pán prezident Andrej Kiska,

vážený pán predseda vlády Robert Fico,

vážení členovia vlády!  

Obraciame sa na Vás  s výzvou na vyslovenie verejnej podpory Stredoeurópskej univerzite  (SEU) so sídlom v Budapešti v jej úsilí o udržanie si svojej dôstojnej  existencie a akademických slobôd  

Súčasne Vás vyzývame na oslovenie SEU a jej zakladateľa Georga Sorosa s návrhom na presídlenie SEU do Bratislavy, ako vyjadrenie vôle zachovať činnosť SEU v akejkoľvek nepriaznivej situácii  

S ľútosťou sledujeme počínanie predsedu vlády Maďarska, pána Viktora Orbána, ktorého zámerom je prijatie zmeny v zákone o zriaďovaní univerzít, namierenej proti ďalšej existencii SEU v Budapešti.  

Predovšetkým vyjadrujeme našu podporu samotnej inštitúcii SEU, jej predstaviteľom, menovite prezidentovi správnej rady a rektorovi  univerzity Michaelovi Ignatieffovi, ako aj všetkým akademickým pracovníkom a študentom, v ich rozhorčení a úsilí rokovať s maďarskou vládou          o podmienkach dôstojnej existencie SEU v mieste jej vzniku, v Budapešti. Univerzita je svojou viac ako 20 ročnou činnosťou pevne zakotvená v akademickej sfére Maďarska, je súčasťou jeho obrazu ako štátu, kde sú dodržiavané demokratické princípy a akademické slobody a je pýchou strednej Európy.    

Naša výzva vychádza z presvedčenia, že kvalitné vzdelávacie inštitúcie sú základom demokratického zmýšľania ich absolventov, mladých ľudí a akademickej i širokej verejnosti. Získať pre Slovensko univerzitu, ktorá má punc najvyššej kvality v stredovýchodnej časti Európy,     by malo byť dlhodobým cieľom Slovenskej republiky. Predovšetkým vláda by mala byť schopná reagovať na možnosť presídlenia CEU rýchlo a jednoznačne.  

Pán George Soros  oslovil začiatkom roku 1990 s ponukou založiť Stredoeurópsku univerzitu najprv vládu Slovenskej republiky.    Ako vtedajší predstavitelia Verejnosti proti násiliu sme s ním viedli úvodné rokovania. Žiaľ, práve vtedy sa     na Slovensku zdvihla prvá veľká vlna nacionalistických nálad, pred sídlom Slovenskej národnej rady i na iných verejných miestach sa konali prvé demonštrácie namierené proti maďarskej menšine a s otvorenými protižidovskými postojmi. Militantná a do tej doby nepoznaná nálada nenávisti nežičila rokovaniam s Georgom Sorosom, ktoré ostali neukončené.   Od tej doby ubehlo dvadsaťsedem rokov a čas potvrdil, že názory reprezentované vtedy i dnes nacionalistickými silami a stranami, nepriniesli občanom Slovenska nič pozitívne. Dnes so znepokojením sledujeme  autoritárske kroky zo strany premiéra Maďarska Viktora Orbána.

Túto situáciu nemôžeme ignorovať a to je jeden z dôvodov, prečo by malo Slovensko demonštrovať otvorenosť voči akademickým slobodám a  európskemu rozmeru inštitúcie, ktorou SEU nesporne je. V minulých troch desaťročiach nás neúspech založenia SEU v Bratislave mnohokrát mrzel. Okolnosti nám dávajú v tejto chvíli druhú šancu a my ju touto výzvou prijímame, ako splácanie dlhu voči všetkým, predovšetkým mladým ľuďom na Slovensku, ale i voči akademickej verejnosti celej Európy. Ďakujeme Vám  za zváženie našej výzvy, dúfame vo verejnú odpoveď a  Vašu rýchlu reakciu v tejto záležitosti.

Túto verejnú výzvu  je možné podporiť na webe peticie.com   

V Bratislave 30. marca 2017

Výzvu sme zostavili a podpísali ako členovia Verejnosti proti násiliu, Maďarskej nezávislej iniciatívy a ďalší podporovatelia.  

Signatári:

Fedor Gál, sociológ a politik

Peter Zajac, literárny vedec a politik

Laszlo Szigeti, filozof a vydavateľ

Ladislav Snopko, archeológ a politik

Ján Štrasser, spisovateľ

Peter Tatár, lekár a politik

Juraj Flamik, ochranár

Štefan Hríb, novinár

Mikuláš Huba, geograf

Juraj Mesik, lekár a pedagóg

Peter Pöthe, psychiater

Marian Timoracky, sociológ

Pavol Szalai, novinár

Peter Dral, analytik  

Nina Galanská, riaditeľka nadácie

Ján Spurný, informatik

Jozef Hašto, psychiater  

 

Za iniciátorov výzvy: