Petícia proti skládke nebezpečného odpadu v Holíči

Som výslovne proti zmene územného plánu, po ktorej by bolo možné skladovať a skládkovať nebezpečný odpad v k.ú. Holíč.


Marek Pelčák    Kontaktujte autora petície