Petícia proti skládke nebezpečného odpadu v Holíči

Som výslovne proti zmene územného plánu, po ktorej by bolo možné skladovať a skládkovať nebezpečný odpad v k.ú. Holíč.


Marek Pelčák    Kontaktujte autora petície


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook